Weterynaria ​

Formularz Kandydata na Promotora

Promotor

Imię i Nazwisko

Piotr Podlasz

Stopień, tytuł naukowy

d hab., prof. UWM

Numer ORCID 

https://orcid.org/0000-0002-9162-5449

Zakład/Katedra/Instytut

Katedra Patofizjologii, Weterynarii Sadowej i Administracji

Wydział

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie

Tel.

+48 89 5245291

E-mail

piotr.podlasz@uwm.edu.pl

Osobista strona www/

Konto w serwisie ResearchGate

           

http://www.uwm.edu.pl/zebrafish

Dyscyplina naukowa

Weterynaria

Wskaźniki dorobku naukowego

1. Liczba publikacji naukowych WoS/ Scopus

60/50

2. Liczba cytowań (WoS/Scopus) bez autocytowań

551/635

3. Indeks Hirscha (WoS/Scopus)

12/13

4.  Liczba cytowań (Google Scholar)

905

5.  Indeks Hirscha (Google Scholar)

16

6. Liczba wypromowanych doktorów

2

7. Liczba doktorantów pod opieką

1

8. Podejmę się opieki nad doktorantem

a.

polskim

tak

b.

zagranicznym

tak

Zainteresowania naukowe lub tematy badawcze oferowane kandydatom

1.     Badanie właściwości przeciwzapalnych ekstraktów naturalnych na modelu danio pręgowanego.

2.     Nowoczesna chemioterapia w onkologii weterynaryjnej. Model ksenograficzny danio pręgowanego

Fundusze lub specjalny sprzęt potrzebny do realizacji projektu doktorskiego

1.     Czy są środki na pokrycie kosztów badań? TAK

2.     Czy w Laboratorium/Katedrze dostępna jest infrastruktura i odpowiednie zasoby do obsługi zaplanowanych zadań badawczych? TAK

Kandydaci na Promotorów