Formularz Kandydata na Promotora

Dyscypliny Naukowe

 Promotor

Imię i Nazwisko

Piotr Podlasz

Stopień, tytuł naukowy

Dr. hab.

Numer ORCID 

https://orcid.org/0000-0002-9162-5449

Zakład/Katedra/Instytut

Katedra Patofizjologii, Weterynarii Sadowej i Administracji

Wydział

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Tel.

+48 89 5245291

E-mail

piotr.podlasz@uwm.edu.pl

Osobista strona www/

Konto w serwisie ResearchGate

http://www.uwm.edu.pl/zebrafish

Dyscyplina naukowa

Weterynaria

Wskaźniki dorobku naukowego

1. Liczba publikacji naukowych WoS/ Scopus

38

2. Liczba cytowań (WoS/Scopus) bez autocytowań

432

3. Indeks Hirscha (WoS/Scopus)

11

4.  Liczba cytowań (Google Scholar)

637

5.  Indeks Hirscha (Google Scholar)

13

6. Liczba wypromowanych doktorów

2

7. Liczba doktorantów pod opieką

0

8. Podejmę się opieki nad doktorantem

a.

polskim

1

b.

zagranicznym

1

Zainteresowania naukowe lub tematy badawcze oferowane kandydatom

1.                   Badanie funkcji galaniny z użyciem danio pręgowanego jako organizmu modelowego.

2.                    Badanie mechanizmów przebiegu procesu zapalnego z użyciem danio pręgowanego jako organizmu modelowego

3.                    Badanie rozwoju układu nerwowego z użyciem danio pręgowanego jako organizmu modelowego

4.                    Badanie wpływu substancji pochodzenia naturalnego na układ nerwowy z wykorzystaniem danio pręgowanego jako organizmu modelowego.

Fundusze lub specjalny sprzęt potrzebny do realizacji projektu doktorskiego

1.     Czy są środki na pokrycie kosztów badań? Tak

2.     Czy w Laboratorium/Katedrze dostępna jest infrastruktura i odpowiednie zasoby do obsługi zaplanowanych zadań badawczych?

Tak