Sztuki muzyczne

Sztuki muzyczne

Czas trwania programu: 3 lata (6 semestrów) 

Opis programu: 

Program kształcenia umożliwia uzyskanie stopnia doktora w dziedzinie sztuki w dyscyplinie artystycznej sztuki muzyczne w zakresie dyrygentury

Program ma na celu rozwój artystyczny i naukowy doktoranta,  ukierunkowanie i uzupełnienie jego wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie wybranej specjalności o warsztat badawczy i dydaktyczny niezbędny w pracy akademickiej oraz o kreatywność w zakresie budowania własnego wizerunku artystycznego, które w przyszłości mogą być wykorzystane zarówno w pracy akademickiej jak i indywidualnej działalności artystycznej oraz umożliwienie przygotowania pracy doktorskiej w dyscyplinie artystycznej sztuki muzyczne pod fachową opieką naukową.

Program zapewnia doktorantom wiedzę, umiejętności i kompetencje do rozwijania własnych pomysłów i koncepcji artystycznych, przygotowywania nowych projektów badawczych, a także do twórczego rozwiązywania problemów.

Możliwości zawodowe:

Absolwenci posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu dyscypliny sztuki muzyczne w specjalności dyrygowanie oraz nauczania akademickiego.

Absolwenci studiów doktoranckich będą dobrze przygotowani do prowadzenia zawodowej działalności artystycznej w instytucjach kultury, szkolnictwie artystycznym oraz kontynuowania badań i pracy w uczelniach, krajowych i zagranicznych jednostkach badawczych. 

Słowa kluczowe

  • muzyka
  • sztuki muzyczne
  • dyrygentura
  • analiza i interpretacja muzyki
  • działalność artystyczna