Kadra nauczycielska

ROK I

Etyka w nauce i prawo własności intelektualnej
Dydaktyka szkoły wyższej​
Metody statystyczne w badaniach naukowych
Przygotowanie projektów naukowych oraz komercjalizacja wyników badań
Zasady pisania prac naukowych i przygotowania prezentacji kongresowych
Metody wizualizacji danych w opracowaniach naukowych
Specjalistyczne warsztaty językowe (język angielski)

ROK II

Cywilizacyjna rola inżynierii środowiska
Funkcjonowanie systemów GNSS oraz ich wykorzystanie w badaniach naukowych
Nowoczesne techniki obrazowania komórek i tkanek
dr hab. Marian Oliński, prof. UWM
Przedsiębiorczość w działalności naukowej
Symbol i symbolizacja przestrzeni publicznej
Trendy w produkcji surowców wykorzystywanych w celach spożywczych i niespożywczych
Zaawansowane metody biologii molekularnej