Profesor nauk weterynaryjnych zatrudniony na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Problematyka badań skoncentrowana wokół budowy oraz fizjologii szyszynki, w tym w szczególności: 1) zróżnicowania gatunkowego mechanizmów regulujących sekrecję melatoniny u ssaków i ptaków, 2) analizy porównawczej budowy szyszynki, 3) ilościowej charakterystyki przemian związków indolowych w szyszynce. Najważniejsze osiągnięcia w nurcie badawczym dotyczącym szyszynki i melatoniny: 1) wykazanie funkcjonowania w szyszynce ssaków nowego mechanizmu kontrolującego poziom sekrecji melatoniny, 2) poznanie mechanizmów adrenergicznej regulacji sekrecji melatoniny w szyszynce świni, 3) opracowanie metody analitycznej opartej o technikę HPLC, pozwalającej na równoczesne oznaczanie w szyszynce zawartości 11 związków indowych, 4) opisanie występowania różnic gatunkowych w metabolizmie indoli w szyszynce ptaków. Ponadto, prof. Bogdan Lewczuk prowadzi badania dotyczące wpływu toksyn wywarzanych przez grzyby pleśniowe i sinice na narządy układu pokarmowego oraz innowacyjnych metod obrazowania ultrastruktury komórek i tkanek.

Prof. dr hab. Bogdan Lewczuk