Aktualne nabory

Międzynarodowa mobilność doktorantów

Informujemy, że został otwarty nabór wniosków o staże w ramach Międzynarodowej mobilności doktorantów z Projektu „Internacjonalizacja Badań i Transdyscyplinarne Kształcenie w Szkole Doktorskiej UWM w Olsztynie” realizowanego w ramach programu STER NAWA, dla doktorantów Szkoły Doktorskiej UWM w Olsztynie. Projekt jest realizowany przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie w ramach umowy z Narodową Agencją Wymiany Akademickiej i finansowany ze środków NAWA. Głównym celem Programu jest systemowe wsparcie umiędzynarodowienia szkół doktorskich.
Wyjazdy powinny zostać zrealizowane najpóźniej do 30.12.2024 r. Czas trwania mobilności to minimum 1 miesiąc i maksymalnie 2 miesiące.

Więcej informacji o znajdą Państwo tutaj.

Stypendia dla najlepszych doktorantów zagranicznych

Informujemy, że został otwarty nabór wniosków o stypendium NAWA Stypendia dla najlepszych doktorantów zagranicznych na semestr zimowy 2024/2025 w ramach Projektu „Internacjonalizacja Badań i Transdyscyplinarne Kształcenie w Szkole Doktorskiej UWM w Olsztynie ” przeznaczone są dla najlepszych doktorantów zagranicznych studiujących w Szkole Doktorskiej UWM w Olsztynie. Prosimy o zapoznanie się z regulaminem.

Maksymalna liczba Stypendiów: 5

Doktoranci muszą mieć złożony IPB.

Stypendium to będzie uzupełnieniem stypendiów dla doktorantów, o których mowa w art. 209 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Więcej informacji o znajdą Państwo tutaj.