Dokumenty i formularze

Udział w rekrutacji do Szkoły Doktorskiej wiąże się z obowiązkiem wniesienia jednorazowej opłaty w wysokości 120 zł (sto dwadzieścia zł) za każdą zdeklarowaną dyscyplinę naukową, na konto wskazane podczas rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów.

Decyzja Nr 57/2022 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 maja 2022 roku w sprawie opłaty wnoszonej przez osoby ubiegające się o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na rok akademicki 2022/2023 https://bip.uwm.edu.pl/artykuly/decyzje-rektora/decyzje-rektora-57-2022/

Rejestracja w systemie IRK od 1.09 2022 r. do 08.09.2022 r.

 Dokumenty należy składać w Biurze Szkoły Doktorskiej ul. Oczapowskiego 5,  pok. 344 II p.

od  01.09.2022 r. do 8.09.2022 r. , od godz. 8.30 do godz. 14.00.

Dokumenty można również przesłać pocztą, muszą one jednak zostać dostarczone przed upływem wyznaczonego terminu tj. do 8.09.2022 r. do godz. 14.00.

Harmonogram rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na rok akademicki 2022/2023

Lp.

Etapy postępowania kwalifikacyjnego

Termin

1.

Rejestracja w systemie IRK

1.09.2022 r.- 8.09.2022 r.

2.

Przyjmowanie od kandydatów dokumentów warunkujących wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego

1.09.2022 r.- 8.09.2022 r.

3.

Pierwszy etap postępowania kwalifikacyjnego

12.09.-14.09.2022 r.

4.

Rozmowa kwalifikacyjna dla kandydatów posiadających dyplom ukończenia studiów za granicą

15.09.2022 r.

5.

Ogłoszenie wyników pierwszego etapu

15.09.2022 r.

6.

Drugi etap postępowania kwalifikacyjnego

19.09.-20.09.2022 r.

7.

Ogłoszenie listy osób przyjętych do szkoły doktorskiej

22.09.2022 r.

Harmonogram rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na rok akademicki 2022/2023 dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy”

Lp.

Etapy postępowania kwalifikacyjnego

Termin

1.

Rejestracja w systemie IRK

1.09.2022 r.-8.09.2022 r.

2.

Przyjmowanie od kandydatów dokumentów warunkujących wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego

1.09.2022 r.-8.09.2022 r.

3.

Pierwszy etap postępowania kwalifikacyjnego

12.09.2022 r.

4.

Ogłoszenie wyników pierwszego etapu

13.09.2022 r.

5.

Drugi etap postępowania kwalifikacyjnego

15.09.2022 r.

6.

Ogłoszenie listy osób przyjętych do szkoły doktorskiej

16.09.2022 r.