Logo. Szkoła Doktorska UWM

Dokumenty i formularze

Udział w rekrutacji do Szkoły Doktorskiej wiąże się z obowiązkiem wniesienia jednorazowej opłaty za każdą zdeklarowaną dyscyplinę naukową, na konto wskazane podczas rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (150 zł za jedną dyscyplinę naukową).

Decyzja Nr 13/2024 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Rejestracja w systemie IRK od  26.08.2024 r. do 30.08.2024 r. do godziny 12:00.

 Dokumenty należy składać w Biurze Szkoły Doktorskiej ul. Oczapowskiego 5,  pok. 344 II p.

od 26.08.2024 r. do 30.08.2024 r. od godz. 8.30 do godz. 14.00.

Dokumenty można również przesłać pocztą, muszą one jednak zostać dostarczone przed upływem wyznaczonego terminu tj. 30.08.2024 r. do godz. 14.00.

Harmonogram rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na rok akademicki 2024/2025

Lp.

Etapy postępowania kwalifikacyjnego

Termin

1.

Rejestracja w systemie IRK

26.08 – 30.08.2024 r.

2.

Przyjmowanie od kandydatów dokumentów warunkujących wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego

26.08 – 30.08.2024 r.

3.

Pierwszy etap postępowania kwalifikacyjnego

02.09 – 05.09.2024 r.

4.

Rozmowa kwalifikacyjna dla kandydatów posiadających dyplom ukończenia studiów za granicą

06.09.2024 r.

5.

Ogłoszenie wyników pierwszego etapu

09.09.2024 r.

6.

Drugi etap postępowania kwalifikacyjnego

11.09 – 16.09.2024 r.

7.

Ogłoszenie listy osób przyjętych do szkoły doktorskiej

17.09.2024 r.

Harmonogram rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na rok akademicki 2024/2025 dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy”

Lp.

Etapy postępowania kwalifikacyjnego

Termin

1.

Rejestracja w systemie IRK

26.08 – 30.08.2024 

2.

Przyjmowanie od kandydatów dokumentów warunkujących wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego

26.08 – 30.08.2024 r.

3.

Pierwszy etap postępowania kwalifikacyjnego

03.09 – 04.09.2024 r.

4.

Ogłoszenie wyników pierwszego etapu

05.09.2024 r.

5.

Drugi etap postępowania kwalifikacyjnego

09.09.2024 r.

6.

Ogłoszenie listy osób przyjętych do szkoły doktorskiej

10.09.2024 r.