Logo. Szkoła Doktorska UWM

Dokumenty i formularze

Udział w rekrutacji do Szkoły Doktorskiej wiąże się z obowiązkiem wniesienia jednorazowej opłaty za każdą zdeklarowaną dyscyplinę naukową, na konto wskazane podczas rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów.

Decyzja Nr 94/2023 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Rejestracja w systemie IRK od 1.09.2023 r. do 06.09.2023 r.

 Dokumenty należy składać w Biurze Szkoły Doktorskiej ul. Oczapowskiego 5,  pok. 344 II p.

od  01.09.2023 r. do 06.09.2023 r. , od godz. 8.30 do godz. 14.00.

Dokumenty można również przesłać pocztą, muszą one jednak zostać dostarczone przed upływem wyznaczonego terminu tj. do 06.09.2023 r. do godz. 14.00.

Harmonogram rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na rok akademicki 2023/2024

Lp.

Etapy postępowania kwalifikacyjnego

Termin

1.

Rejestracja w systemie IRK

01.09 – 06.09.2023 r.

2.

Przyjmowanie od kandydatów dokumentów warunkujących wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego

01.09 – 06.09.2023 r.

3.

Pierwszy etap postępowania kwalifikacyjnego

07.09 – 12.09.2023 r.

4.

Rozmowa kwalifikacyjna dla kandydatów posiadających dyplom ukończenia studiów za granicą

13.09.2023 r.

5.

Ogłoszenie wyników pierwszego etapu

15.09.2023 r.

6.

Drugi etap postępowania kwalifikacyjnego

19.09 – 25.09.2023 r.

7.

Ogłoszenie listy osób przyjętych do szkoły doktorskiej

27.09.2023 r.

Harmonogram rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na rok akademicki 2023/2024 dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy”

Lp.

Etapy postępowania kwalifikacyjnego

Termin

1.

Rejestracja w systemie IRK

01.09 – 06.09.2023 r.

2.

Przyjmowanie od kandydatów dokumentów warunkujących wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego

01.09 – 06.09.2023 r.

3.

Pierwszy etap postępowania kwalifikacyjnego

07.09 – 08.09.2023 r.

4.

Ogłoszenie wyników pierwszego etapu

11.09.2023 r.

5.

Drugi etap postępowania kwalifikacyjnego

12.09.2023 r.

6.

Ogłoszenie listy osób przyjętych do szkoły doktorskiej

14.09.2023 r.