Tu znajdziesz informacje dotyczące rekrutacji do szkoły doktorskiej na rok akademicki 2020/2021

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkoły doktorskiej

   • rejestracja w IRK od 10 sierpnia do 28 sierpnia 2020 roku,
   • przyjmowanie dokumentów  od 21 sierpnia do 28 sierpnia 2020 roku,
   • pierwszy etap postępowania rekrutacyjnego od 31 sierpnia do 7 września 2020 roku,
   • rozmowa kwalifikacyjna dla kandydatów posiadających dyplom ukończenia studiów uzyskany za granicą – 3 września 2020 roku,
   • ogłoszenie wyników pierwszego etapu – 9 września 2020 roku,
   • drugi etap postępowania rekrutacyjnego od 14 do 17 września 2020 roku

Ogłoszenie listy przyjętych do szkoły doktorskiej 18 września 2020 roku.

Limit miejsc w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na rok akademicki 2020/2021*

LP. Dyscyplina Limit
1
Ekonomia i finanse
1
2
Historia
1
3
Inżynieria mechaniczna
2
4
Inżynieria lądowa i transport
3
5
Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
3
6
Językoznawstwo
1
7
Nauki biologiczne
4
8
Nauki medyczne
2
9
Nauki prawne
1
10
Nauki teologiczne
1
11
Pedagogika
1
12
Rolnictwo i ogrodnictwo
2
13
Technologia żywności i żywienia
3
14
Weterynaria
3
15
Zootechnika i rybactwo
3

Ogółem

31

* (na podstawie Zarządzenia Nr 43/2020 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 kwietnia 2020 roku w sprawie ustalenia limitu przyjęć do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na rok akademicki 2020/2021)

Dokumenty i formularze