Szkoła Doktorska

Kształcenie w szkole doktorskiej UWM w Olsztynie umożliwia doktorantom zdobywanie umiejętności, które będą im potrzebne zarówno podczas badań jak i w dalszej karierze naukowej po obronie pracy doktorskiej.

profbrzuzan

Prof. dr hab. Paweł Brzuzan

Szkoła Doktorska UWM