Biuro Szkoły Doktorskiej UWM

Adres

Szkoła Doktorska Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Ul. Michała Oczapowskiego 5, pok. 344
10-719 Olsztyn

Numer telefonu

☎  +48 89 524 55 92 

Dyrektor

Organizuje kształcenie doktorantów

Prof. dr hab. Paweł  Brzuzan

tel. +48 89 523-41-87

e-mail – brzuzan@uwm.edu.pl

Biuro Szkoły Doktorskiej

Prowadzi dokumentację przebiegu kształcenia w Szkole Doktorskiej

Anna Dąbrowska

tel. +48 89 524-55-92

e-mail- aniad@uwm.edu.pl

Mgr Katarzyna Kowalczyk-Grygo

Biuro ds. Kształcenia UWM w Olsztynie

Koordynuje i wspomaga administrację Szkoły Doktorskiej UWM w Olsztynie

e-mail – grygo@uwm.edu.pl