Biuro Szkoły Doktorskiej UWM

Adres

Szkoła Doktorska Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Ul. Michała Oczapowskiego 5, pok. 344
10-719 Olsztyn

Numer telefonu

☎  +48 89 524 55 92 ; +48 89 524-57-07

Dyrektor

Organizacją kształcenia doktorantów zajmuje się:

prof. dr hab. Paweł  Brzuzan

tel. +48 89 523-41-87

e-mail – brzuzan@uwm.edu.pl

Biuro Szkoły Doktorskiej

Dokumentację przebiegu kształcenia w Szkole Doktorskiej prowadzi:

Anna Dąbrowska

tel. +48 89 524-55-92

e-mail- aniad@uwm.edu.pl

Sprawami administracyjnymi Szkoły Doktorskiej zajmuje się:

mgr Luiza Milewska

tel.  +48 89 524-57-07

e-mail –  luiza.milewska@uwm.edu.pl

Kontakt w sprawie rekrutacji dla kandydatów do Szkoły Doktorskiej: 

e-mail – rekrutacjasd@uwm.edu.pl

Biuro przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 14:00.