Zadania realizowane w projekcie

  • Półroczne stypendia dla najlepszych doktorantów zagranicznych.
  • Rekrutacja doktorantów z zagranicy poprzez działania promocyjno-szkoleniowe.
  • Zaproszenie promotorów zagranicznych do realizacji innowacyjnych projektów doktorskich oraz działań dotyczących nadzoru, kształcenia i oceny rozwoju naukowego doktorantów.
  • Staże zagraniczne w renomowanych instytucjach naukowych.
  • Szkoły letnie i warsztaty dla doktorantów i kadry akademickiej z udziałem trenerów zagranicznych.
  • Opracowanie przez zagranicznych naukowców transdyscyplinarnego przedmiotu, obejmującego zagadnienia sztucznej inteligencji oraz systemów autonomicznych i oprogramowania w nauce.
  • Specjalistyczne warsztaty dla kadry akademickiej SD UWM z zakresu planowania pracy, zarządzania wiedzą w ramach kryteriów innowacyjności oraz doskonalenia umiejętności współpracy w relacji nauczyciel-doktorant.
  • Wykłady gościnne w ramach 3 modułów tematycznych.
  • Wizyty studyjne w ramach rozwijania współpracy międzynarodowej szkół doktorskich.