Dyrekcja

Organizacją kształcenia doktorantów zajmuje się:

Dyrektor – prof. dr hab. Paweł  Brzuzan

tel. +48 89 523-41-87
e-mail – brzuzan@uwm.edu.pl