Profesor tytularny nauk ścisłych i przyrodniczych zatrudniona w Katedrze Anatomii i Fizjologii Zwierząt Wydziału Biologii i Biotechnologii (WBiB) Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (UWM). Badania z zakresu hormonalnej regulacji procesów rozrodczych ssaków. Endokrynologia rozrodu, a szczególnie rola adipokin (substancje, tj. leptyna, adiponektyna, chemeryna, wisfatyna, wytwarzane i wydzielane przez komórki tkanki tłuszczowej, adipocyty) oraz oreksyn (hormony regulujące m. in. apetyt) w regulacji układu rozrodczego. Ekspresja i rola adipokin i oreksyn w kontroli osi podwzgórze-przysadka-jajniki oraz w regulacji procesów zachodzących w macicy świni domowej w okresie wczesnej ciąży (okresie krytycznym dla przeżywalności zarodków) i w czasie cyklu rujowego. Ekspresja i rola oreksyn oraz ich receptorów w tkankach osi podwzgórze-przysadka-gonady (HPG) oraz podwzgórze-przysadka-nadnercza (HPA) bobra europejskiego w zależności od płci i sezonu aktywności rozrodczej. Określenie zmian transkryptomicznych (globalna ekspresję genów, alternatywny splicing, długie niekodujące RNAs oraz zmienność pojedynczych nukleotydów) w komórkach kory nadnerczy oraz endometrium świni domowej pod wpływem lipopolisacharydu (LPS) Salmonella Enteritidis.

Prof. dr hab. Nina Smolińska