Doktor habilitowany nauk rolniczych, zatrudniony na stanowisku profesora uczelni w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie (UWM). Moje badania związane są z doświadczalnictwem i biometrią, czyli teorią eksperymentu z metodami planowania doświadczeń oraz zastosowaniem metod statystycznych w badaniach naukowych.
Przebieg kariery naukowej: mgr inż. 2000; dr inż. 2004; dr hab. inż. 2016.

Dr hab. inż. Dariusz Załuski, profesor uczelni