Profesor tytularny nauk rolniczych w dyscyplinie weterynaria, zatrudniony na stanowisku profesora na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Zainteresowania naukowe Profesora są związane z diagnostyką, patologią i terapią chorób wewnętrznych zwierząt. Głównym obszarem jego badań naukowych jest gastroenterologia zwierząt towarzyszących ze szczególnym uwzględnieniem endoskopii  w rozpoznawaniu i leczeniu schorzeń przewodu pokarmowego u psów. W ostatnich latach zainteresowania badawcze profesora dotyczą  badań nad etiopatogenezą i terapią nieswoistych zapaleń jelit u psów oraz przydatności oznaczania bisfenolu  A u psów zdrowych i chorych na przewlekłe schorzenia przewodu pokarmowego.

Prof. dr hab. Andrzej Rychlik