Doktor habilitowany nauk rolniczych w dyscyplinie technologia żywności i żywienia, specjalność chemia i analiza żywności oraz technologia żywności, zatrudniona na Wydziale Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego (UWM) w Olsztynie. Zainteresowania naukowe dotyczą składników prozdrowotnych występujących w surowcach spożywczych oraz zmian jakim podlegają pod wpływem technologicznego przetwarzania żywności i jej przechowywania. Prowadzone od wielu lat badania obejmują przede wszystkim charakterystykę, właściwości i występowanie związków przeciwutleniających, zwłaszcza polifenoli i niektórych składników mineralnych, a także analizę preferencji i zachowań konsumentów. Nauczyciel akademicki z wieloletnim doświadczeniem, promotor ponad 120 prac dyplomowych (w tym promotor pomocniczy w postępowaniu doktorskim), dwukrotny finalista wydziałowy w konkursie Belfer UWM.

dr hab. Joanna Klepacka, prof. UWM