zatrudniony na stanowisku adiunkta w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie (UWM). Prowadzi badania związane z prawem własności intelektualnej, prawem cywilnym, w szczególności prawem zobowiązań i prawem konkurencji. Zajmuje się w szczególności problematyką prawną transferu technologii, umów z zakresu komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych, dostępem do danych badawczych, czy ochroną zewnętrznej postaci produktu.

dr hab. Marek Salamonowicz