Nauki biologiczne

Nauki biologiczne

Czas trwania studiów: 4 lata (8 semestrów)

Opis programu:

Program ma na celu nauczenie doktorantów współczesnych metod, technik i metodologii badań dla wdrażania nabytej wiedzy i umiejętności do realizacji prac doktoranckich, przygotowywania nowych projektów naukowych i komercjalizacji wyników badań. W ramach programu przewidziano zajęcia obowiązkowe, eksponujące nauki podstawowe i stosowane oraz wykłady profesorów wizytujących z różnych dziedzin. Najważniejsze tematy objęte programem studiów to: zaawansowane metody biologii molekularnej (w badaniach genomicznych i proteomicznych), nowoczesne techniki obrazowania komórek i tkanek, przygotowanie projektów naukowych oraz komercjalizacja wyników badań, zaawansowane metody statystyczne w badaniach naukowych, dydaktyka szkoły wyższej, seminaria i praktyki zawodowe. 

Program zapewnia doktorantom zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji dla rozwijania własnych pomysłów i koncepcji, przygotowania projektu badawczego, a także kreatywnego rozwiązywania problemów.

Możliwości związane z karierą

Absolwenci posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu biologii oraz dydaktyki szkoły wyższej.

Absolwenci będą dobrze przygotowani do odbycia stażu podoktorskiego, kontynuacji badań i podjęcia pracy w środowisku akademickim, krajowych i zagranicznych instytucjach badawczych jak też pracy w specjalistycznych laboratoriach.

Słowa kluczowe

 • biologia
 • biologia molekularna
 • genomika
 • proteomika
 • biotechnologia
 • mikroskopia świetlna i elektronowa
 • mikrodysekcja laserowa
 • sekwencjonowanie DNA
 • mikromacierze
 • cytometria przepływowa
 • spektrometria mas