Sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

Sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

Czas trwania studiów: 4 lata (8 semestrów)

Opis programu:

W ramach dyscypliny sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki doktoranci uzyskują pogłębioną wiedzę w zakresie sztuk wizualnych oraz twórczości artystycznej. Kształcenie realizowane jest poprzez uczestnictwo w wykładach, seminariach i ćwiczeniach rozwijających ich umiejętności i kompetencje oraz poprzez możliwości stażowe w ośrodkach akademickich i kulturalnych. Jednym z najistotniejszych elementów kształcenia doktoranta są dokonania i publikacje o charakterze artystycznym. Praca twórcza i badawczo – artystyczna odbywa się z pomocą infrastruktury uniwersyteckiej oraz z wykorzystaniem interdyscyplinarnego potencjału dydaktycznego UWM.

Realizowane tematy badawcze są dobierane indywidualnie ze względu na ich potencjał artystyczno – naukowy oraz spójność z zainteresowaniami doktoranta. Mogą obejmować problematykę stricte artystyczną, artystyczno – projektową lub eksplorować zagadnienia z pogranicza różnych mediów.

Sylwetka absolwenta:

Absolwenci Szkoły doktorskiej w ramach dyscypliny sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki są doświadczonymi artystami i posiadają kwalifikacje do kontynuowania działalności artystyczno – naukowej jako eksperci w swojej dziedzinie. W szczególności absolwenci są przygotowani do pracy w uczelniach akademickich o profilu artystycznym oraz w instytucjach kulturalnych w kraju i za granicą.

Słowa kluczowe:

  • sztuki wizualne
  • sztuki piękne
  • malarstwo
  • grafika
  • rzeźba
  • intermedia
  • multimedia
  • projektowanie graficzne
  • animacja
  • fotografia