Sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

Sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

Czas trwania studiów: 4 lata (8 semestrów)

Opis programu:

W ramach dyscypliny sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki doktoranci uzyskują pogłębioną wiedzę w zakresie sztuk wizualnych oraz twórczości artystycznej. Kształcenie realizowane jest poprzez uczestnictwo w wykładach, seminariach i ćwiczeniach rozwijających ich umiejętności i kompetencje oraz poprzez możliwości stażowe w ośrodkach akademickich i kulturalnych. Jednym z najistotniejszych elementów kształcenia doktoranta są dokonania i publikacje o charakterze artystycznym. Praca twórcza i badawczo – artystyczna odbywa się z pomocą infrastruktury uniwersyteckiej oraz z wykorzystaniem interdyscyplinarnego potencjału dydaktycznego UWM.

Realizowane tematy badawcze są dobierane indywidualnie ze względu na ich potencjał artystyczno – naukowy oraz spójność z zainteresowaniami doktoranta. Mogą obejmować problematykę stricte artystyczną, artystyczno – projektową lub eksplorować zagadnienia z pogranicza różnych mediów.

Sylwetka absolwenta:

Absolwenci Szkoły doktorskiej w ramach dyscypliny sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki są doświadczonymi artystami i posiadają kwalifikacje do kontynuowania działalności artystyczno – naukowej jako eksperci w swojej dziedzinie. W szczególności absolwenci są przygotowani do pracy w uczelniach akademickich o profilu artystycznym oraz w instytucjach kulturalnych w kraju i za granicą.

Słowa kluczowe:

 • sztuki wizualne
 • sztuki piękne
 • malarstwo
 • grafika
 • rzeźba
 • intermedia
 • multimedia
 • projektowanie graficzne
 • animacja
 • fotografia

Kandydaci na promotorów

Zakład/Katedra/Instytut:
Instytut Sztuk Pięknych

Wydział:
Wydział Sztuki

Uniwersytet:
UWM

Tel.:
602631544

E-mail:
jaroslaw.bujny@uwm.edu.pl

Osobista strona www:
www.bujny.com

Dyscyplina naukowa:
Sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

Wskaźniki dorobku naukowego

 1. Wykaz najważniejszych osiągnięć z dorobku artystycznego i/lub naukowego kandydata:

  • I Nagroda BICeBé 2019 Biennial of Poster Bolivia 2019 / Bienal del Cartel Bolivia. Na konkurs przesłano 10 763 prac z 87 krajów. Nagroda w kategorii „plakat społeczny” za pracę „Looking for love”
  • Nagroda / Grant badawczy DAAD Grant badawczy na 3-miesięczny pobyt oraz projekt badawczy „Futuropa – Future of Europe” w Merz Akademie, Stuttgart, Niemcy
  • II nagroda V PlakatFest 2019, Chorzów, w kategorii C: „plakat społeczny” za pracę „Pan z nami!”
  • Wyróżnienie TOP 20 Peru Biennial of Design, plakat w ścisłym finale 20 prac wybranych spośród ponad 10 000 nadesłanych, za pracę „Final suicide cut”
  • Wystawa plakatów, Hi Please be invited! Mehmet Akif Ersoy University, Art and Design Faculty Gallery, Burdur, Turcja. Na zaproszenie Dziekana prof. Serar Tuna, kurator wystawy prof. Murat Kara; 2021 itd.
 2. Liczba wypromowanych doktorów: 0

 3. Liczba doktorantów pod opieką: 0

Gotowość do Opieki nad Doktorantem

 • Polskim: Tak
 • Zagranicznym: Tak

Zainteresowania Naukowe lub Tematy Badawcze Oferowane Kandydatom

 • Projektowanie graficzne, komunikacja wizualna, identyfikacja wizualna, projektowanie wizualne w interakcji, plakat, web, ilustracja, multimedialne w różnorodnych kontekstach: psychologicznym, zdrowotnym, kulturowym, eksperymentalnym, społecznego oddziaływania, kształtowania przestrzeni wizualnych, Ai, przyszłość projektowania, itp.

Fundusze lub Specjalny Sprzęt Potrzebny do Realizacji Projektu Doktorskiego

 • Czy są środki na pokrycie kosztów badań? Tak
 • Czy w Instytucie dostępna jest infrastruktura i odpowiednie zasoby do obsługi zaplanowanych zadań badawczych? Tak

Zakład/Katedra/Instytut:
Sztuk Pięknych

Wydział:
Sztuki

Uniwersytet:
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

Tel.:
+48 89524 52 25

E-mail:
Marek.szczesny@uwm.edupl

Osobista strona www:

Dyscyplina naukowa:
Sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

Wskaźniki dorobku naukowego

 1. Wykaz najważniejszych osiągnięć z dorobku artystycznego i/lub naukowego kandydata:
  • „Ljepota zene”, Galeria Lav Zagrzeb, Chorwacja, wystawa indywidualna, 2018
  • „Tracce Warmińskie, Opere della Polonia del Nord”, Galeria Laba, Brescia, Włochy, 2019
  • „PIESINIAI Paroda Vda Kauno Faculteto Biblioteka Muitines 2”, Litwa, wystawa indywidualna, 2023
 2. Liczba wypromowanych doktorów: 0
 3. Liczba doktorantów pod opieką: 0

Gotowość do Opieki nad Doktorantem

 • Polskim: Tak
 • Zagranicznym: Tak

Zainteresowania Naukowe lub Tematy Badawcze Oferowane Kandydatom

 1. Malarstwo
 2. Historia sztuki w zakresie malarstwa
 3. Rysunek

Fundusze lub Specjalny Sprzęt Potrzebny do Realizacji Projektu Doktorskiego

 • Czy są środki na pokrycie kosztów badań? Nie
 • Czy w Instytucie dostępna jest infrastruktura i odpowiednie zasoby do obsługi zaplanowanych zadań badawczych? Tak

Dodatkowe uwagi:
Brak

Zakład/Katedra/Instytut:
Instytut Sztuk Pięknych

Wydział:
Wydział Sztuki

Uniwersytet:
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

Tel.:
608848687

E-mail:
Violetta.kulikowska@uwm.edu.pl

Osobista strona www:

Dyscyplina naukowa:
Sztuki plastyczne konserwacja dzieł sztuki

Wskaźniki dorobku naukowego:

 1. Wykaz najważniejszych osiągnięć z dorobku artystycznego i/lub naukowego kandydata:
  • 2023 Nagroda Prezydenta Olsztyna za całokształt twórczej działalności w dziedzinie sztuki współczesnej
  • 2022 Grand Prix na 47. Salonie Zimowym w Radomiu
  • 2019 Grand Prix na XI Olsztyńskim Biennale Plastyki
  • itd. (wiele nagród i wyróżnień)
 2. Liczba wypromowanych doktorów: 0
 3. Liczba doktorantów pod opieką: 0

Gotowość do Opieki nad Doktorantem

 • Polskim: Tak
 • Zagranicznym: Tak

Zainteresowania Naukowe lub Tematy Badawcze Oferowane Kandydatom

 • Działania intermedialne

Fundusze lub Specjalny Sprzęt Potrzebny do Realizacji Projektu Doktorskiego

 • Czy są środki na pokrycie kosztów badań? Tak
 • Czy w Instytucie dostępna jest infrastruktura i odpowiednie zasoby do obsługi zaplanowanych zadań badawczych? Tak