Nauki o polityce i administracji

Nauki o polityce i administracji

Czas trwania studiów: 4 lata (8 semestrów)

Opis programu:

Program nauczania dotyczy pogłębionej wiedzy z zakresu metodologii badań w procesie efektywnego realizowania projektów naukowych w zakresie nauk społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem nauk o polityce i administracji. Istotny nacisk jest położony na wspieranie doktorantów w zdobywaniu wiedzy, umiejętności oraz kompetencji w kreowaniu i realizowaniu własnych projektów badawczych, w tym efektywnego upowszechniania wyników w postaci monografii oraz artykułów naukowych w prestiżowych czasopismach. Problematyka zajęć będzie dotyczyć najnowszych osiągnięć i trendów badawczych funkcjonujących w międzynarodowym obiegu naukowym.

Możliwości związane z karierą:

Absolwenci będą przygotowani do kontynuowania rozwoju naukowego poprzez staże podoktorskie,  podjęcia pracy w uczelniach akademickich lub jednostkach badawczych. Wiedza, umiejętności oraz kompetencje predestynują również do zatrudnienia w administracji publicznej oraz instytucjach międzynarodowych.

Słowa kluczowe:

  • Partie polityczne
  • Stosunki międzynarodowe
  • Samorząd terytorialny
  • Komunikowanie publiczne
  • Przywództwo polityczne