Ekonomia i Finanse

Ekonomia i Finanse

Czas trwania studiów: 4 lata (8 semestrów)

Opis programu:

Program Doktorski dyscypliny EKONOMIA i FINANSE koncentruje się na polityce rozwoju regionalnego i lokalnego oraz teorii ekonomii i jej zastosowaniu w analizach ekonomicznych i finansowych. Ponadto koncentruje się na modelowaniu i analizach procesów gospodarczych oraz zachowaniu się podmiotów gospodarczych z wykorzystaniem mikroekonomii, makroekonomii i finansów.

Program Doktorski ma na celu przygotowanie wysoko wykwalifikowanych i wyszkolonych ekspertów dla środowisk akademickich, organizacji międzynarodowych, sektora finansowego, a także innych branż. Umożliwia doktorantom udział w badaniach zarówno z teorii ekonomii i finansów, jak i ekonomii i finansów stosowanych. Doktoranci mają możliwość uczestniczenia w  licznych seminariach naukowych, stażach dydaktycznych i badawczych, jak również odbywania różnorodnych wizyt badawczych na uczelniach zagranicznych.

Możliwości związane z karierą:

Absolwenci Szkoły Doktorskiej w ramach dyscypliny EKONOMIA i FINANSE posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu ekonomii i finansów, co zapewnia im kwalifikacje do podjęcia pracy w instytucjach administracji publicznych, jak również w przemyśle jako liderzy podmiotów gospodarczych. Ponadto posiadają kwalifikacje do kontynuowania badań w środowisku akademickim jako eksperci w swojej dziedzinie. W szczególności absolwenci będą dobrze przygotowani do pracy na uczelniach akademickich` oraz w instytutach badawczych w kraju i za granicą.

 

Słowa kluczowe:

  • ekonomia instytucjonalna
  • ekonomia behawioralna
  • ekonomia sektora publicznego
  • konkurencyjność gospodarki
  • polityka rozwoju regionalnego i lokalnego
  • finanse, bankowość i rachunkowość