Technologia żywności i żywienia

Technologia żywności i żywienia

Czas trwania programu: 4 lata (8 semestrów) 

Opis programu: 

Program dedykowany jest dla doktorantów zainteresowanych możliwością poznania i zaimplementowania innowacyjnych rozwiązań techniczno-technologicznych w kierunku poprawy jakości żywności oraz wpływem żywienia na zdrowie i kondycję człowieka. Program kształcenia w tej dyscyplinie został opracowany ze szczególnym naciskiem na samorozwój i umiejętność rozwiązywania problemów na poziomie badań podstawowych i stosowanych. Integralną część interdyscyplinarnego programu kształcenia stanowią badania prowadzone pod kierunkiem i opieką wybranego promotora oraz publikowanie wyników prac badawczych w renomowanych czasopismach międzynarodowych. Szkoła zachęca do udziału w szkoleniach, kursach i konferencjach naukowych, co przyczyni się do pełnego ukształtowania otwartych i innowacyjnych badaczy.

Zagadnienia związane z produkcją żywności funkcjonalnej, nowoczesnymi technikami analitycznymi i technologiami stosowanymi w przetwórstwie żywności stanowią kluczowy filar programu kształcenia.

Kariera:

Absolwenci posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu technologii żywności i żywienia.

Absolwenci studiów doktoranckich mogą zdecydować się na pracę jako członek zespołu badawczo-rozwojowego, ekspert ds. żywienia, konsultant ds. technologii żywności lub kontroler jakości na dowolnym szczeblu kierowniczym. Absolwenci bardzo często decydują się także na kontynuację kariery naukowej i pozostanie w środowisku akademickim zarówno w kraju jak i za granicą.

Słowa kluczowe:

 • Bezpieczeństwo żywności
 • Biochemia żywności
 • Biotechnologia żywności
 • Inżynieria żywności
 • Kontrola jakości
 • Mikrobiologia żywności
 • Technologia mięsa
 • Technologia mleczarska
 • Technologia surowców roślinnych
 • Żywienie
 • Żywność funkcjonalna

Kandydaci na promotorów

Numer ORCID:
0000-0001-7794-1923

Zakład/Katedra/Instytut:
Katedra Mleczarstwa i Zarządzania Jakością

Wydział:
Nauki o Żywności

Uniwersytet:
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

Tel.:
89-523-36-91

E-mail:
marek.aljewicz@uwm.edu.pl

Konto w serwisie ResearchGate:
https://www.researchgate.net/profile/Marek-Aljewicz

Dyscyplina Naukowa:
Technologia Żywności i Żywienia

Wskaźniki Dorobku Naukowego

 1. Liczba publikacji naukowych WoS/Scopus: 26/26
 2. Liczba cytowań (WoS/Scopus) bez autocytowań: 197/257
 3. Indeks Hirscha (WoS/Scopus): 11/11
 4. Liczba cytowań (Google Scholar): 682
 5. Indeks Hirscha (Google Scholar): 14
 6. Liczba wypromowanych doktorów: 1
 7. Liczba doktorantów pod opieką: 1

Gotowość do Opieki nad Doktorantem

Polskim:
Tak (1)

Zagranicznym:
Tak

Zainteresowania Naukowe lub Tematy Badawcze Oferowane Kandydatom

 • Wpływ interakcji pomiędzy białkami a polisacharydami na strawność układów hybrydowych
 • Żywność projektowana w prewencji otyłości

Fundusze lub Specjalny Sprzęt Potrzebny do Realizacji Projektu Doktorskiego

 1. Czy są środki na pokrycie kosztów badań?
  Tak
 2. Czy w Laboratorium/Katedrze dostępna jest infrastruktura i odpowiednie zasoby do obsługi zaplanowanych zadań badawczych?
  Tak

Numer ORCID:
0000-0002-5360-0670

Zakład/Katedra/Instytut:
Katedra Inżynierii, Aparatury Procesowej i Biotechnologii Żywności

Wydział:
Nauki o Żywności

Uniwersytet:
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Tel.:
+48 89 523 3204

E-mail:
fabian.dajnowiec@uwm.edu.pl

Konto w serwisie ResearchGate:
Fabian Dajnowiec

Dyscyplina Naukowa:
Technologia żywności i żywienia

Wskaźniki Dorobku Naukowego

 1. Liczba publikacji naukowych WoS/Scopus:
  Brak danych
 2. Liczba cytowań (WoS/Scopus) bez autocytowań:
  Brak danych
 3. Indeks Hirscha (WoS/Scopus):
  Brak danych
 4. Liczba cytowań (Google Scholar):
  Brak danych
 5. Indeks Hirscha (Google Scholar):
  Brak danych
 6. Liczba wypromowanych doktorów:
  1
 7. Liczba doktorantów pod opieką:
  Brak danych

Gotowość do Opieki nad Doktorantem

Polskim:
Tak – 2

Zagranicznym:
Nie

Zainteresowania Naukowe lub Tematy Badawcze Oferowane Kandydatom

 • Właściwości funkcjonalne białek zwierzęcych lub roślinnych
 • Kapsułkowanie substancji aktywnych w matrycach spożywczych
 • Kreowanie struktur spożywczych układów dyspersyjnych

Fundusze lub Specjalny Sprzęt Potrzebny do Realizacji Projektu Doktorskiego

Czy są środki na pokrycie kosztów badań?
Tak

Czy w Laboratorium/Katedrze dostępna jest infrastruktura i odpowiednie zasoby do obsługi zaplanowanych zadań badawczych?
Tak

Numer ORCID:
0000-0002-7123-8935

Zakład/Katedra/Instytut:
Katedra Inżynierii, Aparatury Procesowej i Biotechnologii Żywności

Wydział:
Wydział Nauki o Żywności

Uniwersytet:
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Tel.:
48 89 523 47 35

E-mail:
agajan@uwm.edu.pl

Konto w serwisie ResearchGate:
https://www.researchgate.net/profile/Agnieszka-Jankowska

Dyscyplina Naukowa:
Technologia Żywności i Żywienia

Wskaźniki Dorobku Naukowego

 1. Liczba publikacji naukowych WoS/Scopus: 25/25
 2. Liczba cytowań (WoS/Scopus) bez autocytowań: 64/98
 3. Indeks Hirscha (WoS/Scopus): 5/6
 4. Liczba cytowań (Google Scholar): 67
 5. Indeks Hirscha (Google Scholar): 5
 6. Liczba wypromowanych doktorów: 0
 7. Liczba doktorantów pod opieką: 0

Gotowość do Opieki nad Doktorantem

Polskim:
Tak (1)

Zagranicznym:
Tak

Zainteresowania Naukowe lub Tematy Badawcze Oferowane Kandydatom

 • Produkty fermentowane z mleka koziego
 • Wpływ wysokich ciśnień na składniki mleka

Fundusze lub Specjalny Sprzęt Potrzebny do Realizacji Projektu Doktorskiego

Czy są środki na pokrycie kosztów badań?
Tak

Czy w Laboratorium/Katedrze dostępna jest infrastruktura i odpowiednie zasoby do obsługi zaplanowanych zadań badawczych?
Tak

Numer ORCID:
0000-0002-5267-925X

Zakład/Katedra/Instytut:
Katedra Mleczarstwa i Zarządzania Jakością

Wydział:
Nauki o Żywności

Uniwersytet:
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

Tel.:
895233211

E-mail:
kaka@uwm.edu.pl

Konto w serwisie ResearchGate:
https://www.researchgate.net/profile/Katarzyna-Kielczewska

Dyscyplina Naukowa:
Technologia Żywności i Żywienia

Wskaźniki Dorobku Naukowego

 1. Liczba publikacji naukowych WoS/Scopus: 32/26
 2. Liczba cytowań (WoS/Scopus) bez autocytowań: 179/147
 3. Indeks Hirscha (WoS/Scopus): 8/7
 4. Liczba cytowań (Google Scholar): 299
 5. Indeks Hirscha (Google Scholar): 9
 6. Liczba wypromowanych doktorów: 2
 7. Liczba doktorantów pod opieką: 0

Gotowość do Opieki nad Doktorantem

Polskim:
Tak (1)

Zagranicznym:
Tak

Zainteresowania Naukowe lub Tematy Badawcze Oferowane Kandydatom

 • Możliwości kształtowania jakości produktów mleczarskich tradycyjnych i o zmodyfikowanym składzie
 • Wpływ procesów technologicznych na stabilność faz koloidalnej i emulsyjnej mlecznych produktów niefermentowanych

Fundusze lub Specjalny Sprzęt Potrzebny do Realizacji Projektu Doktorskiego

Czy są środki na pokrycie kosztów badań?
Tak

Czy w Laboratorium/Katedrze dostępna jest infrastruktura i odpowiednie zasoby do obsługi zaplanowanych zadań badawczych?
Tak

Numer ORCID:
https://orcid.org/0000-0001-5871-635X

Zakład/Katedra/Instytut:
Katedra Towaroznawstwa i Badań Żywności

Wydział:
Wydział Nauki o Żywności

Uniwersytet:
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Tel.:
89 523 47 73, 608 801 220

E-mail:
klepak@uwm.edu.pl

Konto w serwisie ResearchGate:
https://www.researchgate.net/profile/Joanna-Klepacka

Dyscyplina Naukowa:
Technologia żywności i żywienia

Wskaźniki Dorobku Naukowego

 1. Liczba publikacji naukowych WoS/Scopus: 31
 2. Liczba cytowań (WoS/Scopus) bez autocytowań: 429
 3. Indeks Hirscha (WoS/Scopus): 12
 4. Liczba cytowań (Google Scholar): 785
 5. Indeks Hirscha (Google Scholar): 13
 6. Liczba wypromowanych doktorów: 1
 7. Liczba doktorantów pod opieką: 1

Gotowość do Opieki nad Doktorantem

Polskim:
Tak (2)

Zagranicznym:
Tak (1)

Zainteresowania Naukowe lub Tematy Badawcze Oferowane Kandydatom

 • Nietypowe dodatki roślinne jako składniki nadające produktom spożywczym status żywności funkcjonalnej
 • Wpływ metody produkcji herbaty i sposobu ekstrakcji liści na cechy prozdrowotne jej naparów
 • Determining the possibility of using buckwheat hulls to create innovative dairy products

Fundusze lub Specjalny Sprzęt Potrzebny do Realizacji Projektu Doktorskiego

Czy są środki na pokrycie kosztów badań?
Tak

Czy w Laboratorium/Katedrze dostępna jest infrastruktura i odpowiednie zasoby do obsługi zaplanowanych zadań badawczych?
Tak

Dodatkowe uwagi:
Zaproponowane tematy mogą ulec modyfikacji w zależności od zainteresowań kandydatów do Szkoły Doktorskiej

Numer ORCID:
https://orcid.org/0000-0001-7258-1084

Zakład/Katedra/Instytut:
Katedra Mikrobiologii Żywności, Technologii i Chemii Mięsa

Wydział:
Nauki o Żywności

Uniwersytet:
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Tel.:
89 524 52 84

E-mail:
monika.modzelewska@uwm.edu.pl

Osobista strona www:
https://www.researchgate.net/profile/Monika-Modzelewska-Kapitula

Konto w serwisie ResearchGate:
https://www.researchgate.net/profile/Monika-Modzelewska-Kapitula

Dyscyplina Naukowa:
Technologia Żywności i Żywienia

Wskaźniki Dorobku Naukowego

 1. Liczba publikacji naukowych WoS/Scopus: 64
 2. Liczba cytowań (WoS/Scopus) bez autocytowań: 463
 3. Indeks Hirscha (WoS/Scopus): 13
 4. Liczba cytowań (Google Scholar): 1107
 5. Indeks Hirscha (Google Scholar): 17
 6. Liczba wypromowanych doktorów: 0
 7. Liczba doktorantów pod opieką: 1

Gotowość do Opieki nad Doktorantem

Polskim:
Tak (1)

Zagranicznym:
Tak (1)

Zainteresowania Naukowe lub Tematy Badawcze Oferowane Kandydatom

 1. Mięso i produkty mięsne – jakość surowca i produktów mięsnych i możliwości jej kształtowania

Fundusze lub Specjalny Sprzęt Potrzebny do Realizacji Projektu Doktorskiego

Czy są środki na pokrycie kosztów badań?
Tak

Czy w Laboratorium/Katedrze/Instytucie dostępna jest infrastruktura i odpowiednie zasoby do obsługi zaplanowanych zadań badawczych?
Tak

Numer ORCID:
0000-0003-1008-2049

Zakład/Katedra/Instytut:
Katedra Przetwórstwa i Chemii Surowców Roślinnych

Wydział:
Nauki o Zywności

Uniwersytet:
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Tel.:
+48 502 790 231

E-mail:
dorota.ogrodowska@uwm.edu.pl

Konto w serwisie ResearchGate:
https://www.researchgate.net/profile/Dorota-Ogrodowska

Dyscyplina Naukowa:
Technologia Żywności i Żywienia

Wskaźniki Dorobku Naukowego

 1. Liczba publikacji naukowych WoS/Scopus: 23
 2. Liczba cytowań (WoS/Scopus) bez autocytowań: 342
 3. Indeks Hirscha (WoS/Scopus): 11
 4. Liczba cytowań (Google Scholar): 590
 5. Indeks Hirscha (Google Scholar): 15
 6. Liczba wypromowanych doktorów: 0
 7. Liczba doktorantów pod opieką: 0

Gotowość do Opieki nad Doktorantem

Polskim:
Tak (1)

Zagranicznym:
Tak (1)

Zainteresowania Naukowe lub Tematy Badawcze Oferowane Kandydatom

 • Wpływ procesów technologicznych na wybrane składniki odżywcze
 • Żywność funkcjonalna
 • Kapsułkowanie tłuszczów
 • Związki biologicznie aktywne w surowcach i produktach roślinnych
 • Oleje roślinne

Fundusze lub Specjalny Sprzęt Potrzebny do Realizacji Projektu Doktorskiego

Czy są środki na pokrycie kosztów badań?
Tak

Czy w Laboratorium/Katedrze dostępna jest infrastruktura i odpowiednie zasoby do obsługi zaplanowanych zadań badawczych?
Tak

Numer ORCID:
0000-0002-4304-1625

Zakład/Katedra/Instytut:
Katedra Żywienia Człowieka

Wydział:
Wydział Nauki o Żywności

Uniwersytet:
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Tel.:
89 523-36-73

E-mail:
tomasz.sawicki@uwm.edu.pl

Konto w serwisie ResearchGate:
https://www.researchgate.net/profile/Tomasz-Sawicki

Dyscyplina Naukowa:
Technologia Żywności i Żywienia

Wskaźniki Dorobku Naukowego

 1. Liczba publikacji naukowych WoS/Scopus: 35/35
 2. Liczba cytowań (WoS/Scopus) bez autocytowań: 791/841
 3. Indeks Hirscha (WoS/Scopus): 14/14
 4. Liczba cytowań (Google Scholar): 1296
 5. Indeks Hirscha (Google Scholar): 15
 6. Liczba wypromowanych doktorów: 0
 7. Liczba doktorantów pod opieką: 2 (promotor pomocniczy)

Gotowość do Opieki nad Doktorantem

Polskim:
Tak (1)

Zagranicznym:
Tak (1)

Zainteresowania Naukowe lub Tematy Badawcze Oferowane Kandydatom

 • Określenie wpływu żywności o działaniu prozdrowotnym w relacji do ograniczenia występowania i wsparcia dietetycznego w chorobach dietozależnych
 • Charakterystyka zawartości i aktywności biologicznej związków występujących w żywności

Fundusze lub Specjalny Sprzęt Potrzebny do Realizacji Projektu Doktorskiego

Czy są środki na pokrycie kosztów badań?
Tak

Czy w Laboratorium/Katedrze dostępna jest infrastruktura i odpowiednie zasoby do obsługi zaplanowanych zadań badawczych?
Tak

Imię i Nazwisko:
Justyna Żulewska

Stopień, tytuł naukowy:
Dr hab. inż.

Numer ORCID:
https://orcid.org/0000-0001-5722-5524

Zakład/Katedra/Instytut:
Katedra Mleczarstwa i Zarządzania Jakością

Wydział:
Wydział Nauki o Żywności

Uniwersytet:
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Tel.:
89 523 42 20; 606 493 583

E-mail:
justyna.zulewska@uwm.edu.pl

Osobista strona www:
/

Konto w serwisie ResearchGate:
https://www.researchgate.net/profile/Justyna_Zulewska

Dyscyplina naukowa:
Technologia Żywności i Żywienia

Wskaźniki dorobku naukowego

 1. Liczba publikacji naukowych WoS/ Scopus: 34/32

 2. Liczba cytowań (WoS/Scopus) bez autocytowań: 253/277

 3. Indeks Hirscha (WoS/Scopus): 8/10

 4. Liczba cytowań (Google Scholar): 631

 5. Indeks Hirscha (Google Scholar): 10

 6. Liczba wypromowanych doktorów: 1

 7. Liczba doktorantów pod opieką: 2

 8. Podejmę się opieki nad doktorantem:

  • Polskim: 2
  • Zagranicznym: 0

Zainteresowania naukowe lub tematy badawcze oferowane kandydatom

 1. Modelowanie bezpieczeństwa produktów mleczarskich z zastosowaniem narzędzi mikrobiologii prognostycznej
 2. Ocena stopnia zanieczyszczenia membran w zależności od składu nadawy i warunków procesu

Fundusze lub specjalny sprzęt potrzebny do realizacji projektu doktorskiego

 1. Czy są środki na pokrycie kosztów badań? TAK, SUP-RIM Project

 2. Czy w Laboratorium/Katedrze dostępna jest infrastruktura i odpowiednie zasoby do obsługi zaplanowanych zadań badawczych? TAK