Technologia żywności i żywienia

Technologia żywności i żywienia

Czas trwania programu: 4 lata (8 semestrów) 

Opis programu: 

Program dedykowany jest dla doktorantów zainteresowanych możliwością poznania i zaimplementowania innowacyjnych rozwiązań techniczno-technologicznych w kierunku poprawy jakości żywności oraz wpływem żywienia na zdrowie i kondycję człowieka. Program kształcenia w tej dyscyplinie został opracowany ze szczególnym naciskiem na samorozwój i umiejętność rozwiązywania problemów na poziomie badań podstawowych i stosowanych. Integralną część interdyscyplinarnego programu kształcenia stanowią badania prowadzone pod kierunkiem i opieką wybranego promotora oraz publikowanie wyników prac badawczych w renomowanych czasopismach międzynarodowych. Szkoła zachęca do udziału w szkoleniach, kursach i konferencjach naukowych, co przyczyni się do pełnego ukształtowania otwartych i innowacyjnych badaczy.

Zagadnienia związane z produkcją żywności funkcjonalnej, nowoczesnymi technikami analitycznymi i technologiami stosowanymi w przetwórstwie żywności stanowią kluczowy filar programu kształcenia.

Kariera:

Absolwenci posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu technologii żywności i żywienia.

Absolwenci studiów doktoranckich mogą zdecydować się na pracę jako członek zespołu badawczo-rozwojowego, ekspert ds. żywienia, konsultant ds. technologii żywności lub kontroler jakości na dowolnym szczeblu kierowniczym. Absolwenci bardzo często decydują się także na kontynuację kariery naukowej i pozostanie w środowisku akademickim zarówno w kraju jak i za granicą.

Słowa kluczowe:

 • Bezpieczeństwo żywności
 • Biochemia żywności
 • Biotechnologia żywności
 • Inżynieria żywności
 • Kontrola jakości
 • Mikrobiologia żywności
 • Technologia mięsa
 • Technologia mleczarska
 • Technologia surowców roślinnych
 • Żywienie
 • Żywność funkcjonalna