Matematyka

Matematyka

Czas trwania studiów: 4 lata (8 semestrów)

Opis programu:

Program jest skierowany do ambitnych studentów posiadających tytuł zawodowy magistra matematyki. Doktoranci będą mieli możliwość pogłębienia swojej wiedzy i umiejętności w różnych dziedzinach matematyki. Program składa się z zaawansowanych kursów teoretycznych  i praktycznych, rozwijających umiejętności badawcze i analityczne. Doktoranci będą mieli okazję pracować z doświadczonymi i uznawanymi naukowcami w swoich dziedzinach, co umożliwi rozwijanie własnych projektów badawczych. Oprócz kursów przewiduje się udział w seminariach naukowych, konferencjach, itp. Program przewiduje także rozwijanie  umiejętności pisania artykułów naukowych i prezentowania wyników badań. W ramach programu przewidziano wykłady profesorów wizytujących z dziedzin matematyki pozostających w kręgu zainteresowań doktorantów.

Najważniejsze tematy objęte programem studiów to: geometria różniczkowa, ,  teoria grup i algebr Liego, geometria i topologia symplektyczna, fizyka matematyczna, układy całkowalne, teoria zbiorów rozmytych, topologia algebraiczna, algebra przemienna i homologiczna, teoria kategorii, teoria ergodyczna i topologiczne układy dynamiczna, kombinatoryczna teoria grup.

Możliwości związane z karierą:

Absolwenci posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu matematyki oraz dydaktyki szkoły wyższej.

Absolwenci będą dobrze przygotowani do rozpoczęcia kariery akademickiej i kontynuacji badań naukowych w krajowych i zagranicznych ośrodkach akademickich. Będą także przygotowani do podjęcia pracy zawodowej w różnych sektorach gospodarki.

Słowa kluczowe:

  • matematyka
  • geometria
  • układy całkowalne
  • całkowalna geometria dyskretna
  • kombinatoryczne algebry Hopfa
  • teoria ergodyczna
  • topologiczne układy dynamiczne, teoria grup