Rolnictwo i ogrodnictwo

Rolnictwo i ogrodnictwo

Czas trwania studiów: 4 lata (8 semestrów)

Opis programu: W ramach tej dyscypliny doktoranci zdobywają nową wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne w m. in. zakresie: Agrotechniki i hodowli roślin rolniczych i ogrodniczych. Biologicznych i technologicznych uwarunkowań uprawy roślin rolniczych i ogrodniczych. Genetyczno-biotechnologicznych i hodowlanych uwarunkowań zrównoważonej produkcji i wielokierunkowego, kaskadowego wykorzystania roślin oraz inżynierii biosurowców. Doskonalenia agrotechniki i sterowania bioróżnorodnością w różnych systemach uprawy. Diagnostyki PCR i Real-time PCR patogenów grzybowych roślin. Diagnostyki entomologicznej gatunków występujących w agrocenozach i magazynach. Jakościowej i ilościowej oceny uzyskiwanych płodów rolnych o wysokich walorach odżywczych. Ocena efektywności rolniczej, ekonomicznej i energetycznej produkcji oraz przetwórstwa biomasy roślin jednorocznych i wieloletnich. Środowiskowej, ekonomicznej, społecznej i energetycznej oceny cyklu życia (LCA, LCC, sLCA) produkcji i wielokierunkowego wykorzystania biosurowców. Uwarunkowań zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich oraz zasobów i zagrożeń klimatycznych Polski północno-wschodniej. Zagadnień związanych z biogospodarką, odnawialnymi źródłami energii i agroenergetyką. Doktoranci w ramach realizacji swoich badań mają możliwość korzystania z innowacyjnych i nowatorskich technik oraz meto i metodologii, co umożliwi im wdrażanie nabytej wiedzy do projektów.

Możliwości związane z karierą: Absolwenci posiadają wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne z zakresie dyscypliny rolnictwo i ogrodnictwo, dzięki czemu są przygotowani do rozwijania własnych pomysłów i kreatywnego rozwiązywania problemów. Będą posiadali kwalifikacje do podjęcia pracy w szeroko pojętej branży rolniczej i ogrodniczej jako osoby zarządzające w danej jednostce lub do kontynuowania badań naukowych jako eksperci w swojej dyscyplinie, a więc będą też przygotowani do pracy w instytucjach naukowych / badawczych w kraju i za granicą.

Słowa kluczowe:

 • agroekosystemy
 • agrotechnologie
 • bioenergia
 • biogospodarka
 • biosurowce
 • biotechnologia
 • efektywność produkcji
 • hodowla roślin
 • jakość surowców
 • klimat
 • ochrona roślin
 • ogrodnictwo
 • plon
 • płodozmian
 • rolnictwo
 • rośliny ogrodnicze
 • rośliny rolnicze
 • woda
 • zarządzanie produkcją