Inżynieria lądowa, geodezja i transport

Inżynieria lądowa, geodezja i transport

Czas trwania programu: 4 lata (8 semestrów)

Opis programu:

Program ten umożliwia dostęp do najnowszych technologii, metod i wdrożeń oraz zaangażowania w wiodących kros-dyscyplinarnych badaniach z wykorzystaniem najnowszych technik w  inżynierii lądowej, geodezji i technologiach transportowych.

Programy badawcze w dyscyplinie Inżynieria Lądowa i Transport oferują możliwość prowadzenia badań w szerokim zakresie obszarów, w tym inżynierii geoprzestrzennej; fotogrametrii i teledetekcji; technik satelitarnych; geodezji fizycznej i kosmicznej; inżynierii budowlanej i geotechnice. 

Kursy koncentrują się na wybranych przedmiotach specjalistycznych, np. metody matematyczne i empiryczne w inżynierii i geodezji, metody optymalizacyjne i numeryczne, najnowsze technologie inżynierskie. Zawierają również opcjonalne aspekty rozwijające umiejętności kreatywnego rozwiązywania problemów, niezbędne w działalności naukowej, dydaktycznej i gospodarczej.

Możliwości kariery zawodowej:

Absolwenci studiów doktoranckich są przygotowani do pracy naukowej i dydaktycznej, a także do działalności gospodarczej. Posiadają wiedzę i umiejętności w zakresie innowacyjnych
i nowatorskich technik, metodologii. Absolwenci mogą być zatrudnieni na uczelniach wyższych, w ośrodkach badawczo-rozwojowych, laboratoriach przemysłowych, biurach projektowych oraz firmach budowlanych i geodezyjnych. Będą potrafili wdrożyć zdobytą wiedzę do pracy badawczej i będą dobrze przygotowani do podjęcia staży typu postdoc oraz do pracy w środowisku akademickim, jak i w przemyśle w kraju i za granicą.

Słowa kluczowe:

 • pozycjonowanie i systemy autonomiczne
 • usługi oparte na lokalizacji
 • fotogrametria i skaning laserowy
 • teledetekcja
 • monitoring inżynieryjny
 • inżynieria geoprzestrzenna
 • infrastruktura danych przestrzennych
 • geodezja fizyczna i kosmiczna
 • zaawansowana mechanika gruntów
 • techniki obliczeniowe sztucznej inteligencji w inżynierii
 • optymalizacja procesów inwestycyjnych w budownictwie
 • innowacyjne materiały budowlane
 • metody numeryczne i modelowanie konstytutywne
 • nowoczesne metody pomiarowe w inżynierii