Inżynieria lądowa, geodezja i transport

Inżynieria lądowa, geodezja i transport

Czas trwania programu: 4 lata (8 semestrów)

Opis programu:

Program ten umożliwia dostęp do najnowszych technologii, metod i wdrożeń oraz zaangażowania w wiodących kros-dyscyplinarnych badaniach z wykorzystaniem najnowszych technik w  inżynierii lądowej, geodezji i technologiach transportowych.

Programy badawcze w dyscyplinie Inżynieria Lądowa i Transport oferują możliwość prowadzenia badań w szerokim zakresie obszarów, w tym inżynierii geoprzestrzennej; fotogrametrii i teledetekcji; technik satelitarnych; geodezji fizycznej i kosmicznej; inżynierii budowlanej i geotechnice. 

Kursy koncentrują się na wybranych przedmiotach specjalistycznych, np. metody matematyczne i empiryczne w inżynierii i geodezji, metody optymalizacyjne i numeryczne, najnowsze technologie inżynierskie. Zawierają również opcjonalne aspekty rozwijające umiejętności kreatywnego rozwiązywania problemów, niezbędne w działalności naukowej, dydaktycznej i gospodarczej.

Możliwości kariery zawodowej:

Absolwenci studiów doktoranckich są przygotowani do pracy naukowej i dydaktycznej, a także do działalności gospodarczej. Posiadają wiedzę i umiejętności w zakresie innowacyjnych
i nowatorskich technik, metodologii. Absolwenci mogą być zatrudnieni na uczelniach wyższych, w ośrodkach badawczo-rozwojowych, laboratoriach przemysłowych, biurach projektowych oraz firmach budowlanych i geodezyjnych. Będą potrafili wdrożyć zdobytą wiedzę do pracy badawczej i będą dobrze przygotowani do podjęcia staży typu postdoc oraz do pracy w środowisku akademickim, jak i w przemyśle w kraju i za granicą.

Słowa kluczowe:

 • pozycjonowanie i systemy autonomiczne
 • usługi oparte na lokalizacji
 • fotogrametria i skaning laserowy
 • teledetekcja
 • monitoring inżynieryjny
 • inżynieria geoprzestrzenna
 • infrastruktura danych przestrzennych
 • geodezja fizyczna i kosmiczna
 • zaawansowana mechanika gruntów
 • techniki obliczeniowe sztucznej inteligencji w inżynierii
 • optymalizacja procesów inwestycyjnych w budownictwie
 • innowacyjne materiały budowlane
 • metody numeryczne i modelowanie konstytutywne
 • nowoczesne metody pomiarowe w inżynierii

Kandydaci na promotorów

Numer ORCID:
https://orcid.org/0000-0001-7654-458X

Zakład/Katedra/Instytut:
Katedra Geodezji / Instytut Geodezji i Budownictwa

Wydział:
Wydział Geoinżynierii

Uniwersytet:
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Tel.:
+48 66 77 87 814

E-mail:
wojciech.jarmolowski@uwm.edu.pl

Konto w serwisie ResearchGate:
https://www.researchgate.net/profile/Wojciech-Jarmolowski

Dyscyplina Naukowa:
Inżynieria Lądowa, Geodezja i Transport

Wskaźniki Dorobku Naukowego

 1. Liczba publikacji naukowych WoS/Scopus: 24/22
 2. Liczba cytowań (WoS/Scopus) bez autocytowań: 111/109
 3. Indeks Hirscha (WoS/Scopus): 6/7
 4. Liczba cytowań (Google Scholar): 206
 5. Indeks Hirscha (Google Scholar): 7
 6. Liczba wypromowanych doktorów: 0
 7. Liczba doktorantów pod opieką: 1

Gotowość do Opieki nad Doktorantem

Polskim:
Tak (1)

Zagranicznym:
Tak (1)

Zainteresowania Naukowe lub Tematy Badawcze Oferowane Kandydatom

 • Analiza zaburzeń jonosferycznych wywołanych trzęsieniami Ziemi w obserwacjach satelitów niskich orbit okołoziemskich (low-Earth orbit – LEO)
 • Analiza zaburzeń jonosferycznych wywołanych burzami geomagnetycznymi i trzęsieniami Ziemi z wykorzystaniem globalnych map jonosfery (global ionosphere maps – GIM)

Fundusze lub Specjalny Sprzęt Potrzebny do Realizacji Projektu Doktorskiego

Czy są środki na pokrycie kosztów badań?
Tak

Czy w Laboratorium/Katedrze/Instytucie dostępna jest infrastruktura i odpowiednie zasoby do obsługi zaplanowanych zadań badawczych?
Tak

Numer ORCID:
0000-0002-6965-8420

Zakład/Katedra/Instytut:
Katedra Geodezji / Instytut Geodezji i Budownictwa

Wydział:
Wydział Geoinżynierii

Uniwersytet:
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Tel.:
89 523 33 05

E-mail:
a.krypiak-gregorczyk@uwm.edu.pl

Konto w serwisie ResearchGate:
https://www.researchgate.net/profile/Anna-Krypiak-Gregorczyk

Dyscyplina Naukowa:
Inżynieria lądowa, geodezja i transport

Wskaźniki Dorobku Naukowego

 1. Liczba publikacji naukowych WoS/Scopus: 25
 2. Liczba cytowań (WoS/Scopus) bez autocytowań: 322
 3. Indeks Hirscha (WoS/Scopus): 12
 4. Liczba cytowań (Google Scholar):
 5. Indeks Hirscha (Google Scholar):
 6. Liczba wypromowanych doktorów: 0
 7. Liczba doktorantów pod opieką: 0

Gotowość do Opieki nad Doktorantem

Polskim:
Tak (1)

Zagranicznym:
Nie

Zainteresowania Naukowe lub Tematy Badawcze Oferowane Kandydatom

 • Uczenie maszynowe w prognozowaniu pogody kosmicznej

Fundusze lub Specjalny Sprzęt Potrzebny do Realizacji Projektu Doktorskiego

Czy są środki na pokrycie kosztów badań?
Tak

Czy w Laboratorium/Katedrze/Instytucie dostępna jest infrastruktura i odpowiednie zasoby do obsługi zaplanowanych zadań badawczych?
Tak

Numer ORCID:
https://orcid.org/0000-0002-6033-2547

Zakład/Katedra/Instytut:
Katedra Geodezji / Instytut Geodezji i Budownictwa

Wydział:
Geoinżynierii

Uniwersytet:
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Tel.:
89 523 48 73

E-mail:
jacek.paziewski@uwm.edu.pl

Osobista strona www:
http://uwm.edu.pl/gnss/sklad-zespolu/jacek-paziewski

Konto w serwisie ResearchGate:
https://www.researchgate.net/profile/Jacek_Paziewski

Dyscyplina Naukowa:
Inżynieria lądowa geodezja i transport

Wskaźniki Dorobku Naukowego

 1. Liczba publikacji naukowych WoS/Scopus: 59/57
 2. Liczba cytowań (WoS/Scopus) bez autocytowań: 910/1039
 3. Indeks Hirscha (WoS/Scopus): 19/19
 4. Liczba cytowań (Google Scholar): 1685
 5. Indeks Hirscha (Google Scholar): 22
 6. Liczba wypromowanych doktorów: 0
 7. Liczba doktorantów pod opieką: 1 (promotor pomocniczy)

Gotowość do Opieki nad Doktorantem

Polskim:
Tak (1)

Zagranicznym:
Tak (1)

Zainteresowania Naukowe lub Tematy Badawcze Oferowane Kandydatom

 • Pozycjonowanie GNSS z wykorzystaniem odbiorników niskokosztowych i smartfonów.
 • Rozwój algorytmów opracowania wysokoczęstotliwościowych obserwacji GNSS.
 • Precyzyjne absolutne pozycjonowanie GNSS.

Fundusze lub Specjalny Sprzęt Potrzebny do Realizacji Projektu Doktorskiego

Czy są środki na pokrycie kosztów badań?
Tak

Czy w Laboratorium/Katedrze/Instytucie dostępna jest infrastruktura i odpowiednie zasoby do obsługi zaplanowanych zadań badawczych?
Tak

Numer ORCID:
0000-0001-6589-8884

Zakład/Katedra/Instytut:
Katedra Geodezji

Wydział:
Wydział Geoinżynierii

Uniwersytet:
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Tel.:
609 575 654

E-mail:
dariusz.popielarczyk@uwm.edu.pl

Konto w serwisie ResearchGate:
https://www.researchgate.net/profile/Dariusz-Popielarczyk

Dyscyplina Naukowa:
Inżynieria lądowa, geodezja i transport

Wskaźniki Dorobku Naukowego

 1. Liczba publikacji naukowych WoS/Scopus: 29/28
 2. Liczba cytowań (WoS/Scopus) bez autocytowań: 165/199
 3. Indeks Hirscha (WoS/Scopus): 8/9
 4. Liczba cytowań (Google Scholar): 456
 5. Indeks Hirscha (Google Scholar): 10
 6. Liczba wypromowanych doktorów: 1
 7. Liczba doktorantów pod opieką: 0

Gotowość do Opieki nad Doktorantem

Polskim:
Tak (1)

Zagranicznym:
Nie

Zainteresowania Naukowe lub Tematy Badawcze Oferowane Kandydatom

 • Hydrografia
 • Geodezja satelitarna
 • Bezzałogowe Statki Powietrzne

Fundusze lub Specjalny Sprzęt Potrzebny do Realizacji Projektu Doktorskiego

Czy są środki na pokrycie kosztów badań?
Tak

Czy w Laboratorium/Katedrze/Instytucie dostępna jest infrastruktura i odpowiednie zasoby do obsługi zaplanowanych zadań badawczych?
Tak

Numer ORCID:
https://orcid.org/0000-0001-6169-1579

Zakład/Katedra/Instytut:
Katedra Geodezji / Instytut Geodezji i Budownictwa

Wydział:
Geoinżynierii

Uniwersytet:
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Tel.:
506 350 660

E-mail:
wioleta.blaszczak@uwm.edu.pl

Konto w serwisie ResearchGate:
www.researchgate.net/profile/Wioleta-Blaszczak-Bak

Dyscyplina Naukowa:
Inżynieria lądowa, geodezja i transport

Wskaźniki Dorobku Naukowego

 1. Liczba publikacji naukowych WoS/Scopus: 34/41
 2. Liczba cytowań (WoS/Scopus) bez autocytowań: 208/234
 3. Indeks Hirscha (WoS/Scopus): 11
 4. Liczba cytowań (Google Scholar): 471
 5. Indeks Hirscha (Google Scholar): 12
 6. Liczba wypromowanych doktorów: 0
 7. Liczba doktorantów pod opieką: 0

Gotowość do Opieki nad Doktorantem

Polskim:
Tak

Zagranicznym:
Tak

Zainteresowania Naukowe lub Tematy Badawcze Oferowane Kandydatom

 • Przetwarzanie chmur punktów pochodzących ze skaningu laserowego (ALS, MLS, TLS, ULS) na potrzeby oceny stanu bezpieczeństwa budynków i obiektów inżynierskich, BIM oraz ochrony środowiska naturalnego.
 • Integracja danych z różnych źródeł, optymalizacja i redukcja dużych zbiorów danych, opracowanie i programowanie algorytmów przetwarzania, geoinformatyka.
 • Interdyscyplinarne podejście do technologii pozyskiwania danych o obiektach i ich wykorzystanie do analiz przestrzennych, środowiskowych i społecznych.

Fundusze lub Specjalny Sprzęt Potrzebny do Realizacji Projektu Doktorskiego

Czy są środki na pokrycie kosztów badań?
Tak

Czy w Laboratorium/Katedrze/Instytucie dostępna jest infrastruktura i odpowiednie zasoby do obsługi zaplanowanych zadań badawczych?
Tak