Weterynaria ​

Formularz Kandydata na Promotora

Promotor

Imię i Nazwisko

Waldemar Sienkiewicz

Stopień, tytuł naukowy

dr hab., prof. UWM

Numer ORCID 

https://orcid.org/0000-0002-9995-1935

Zakład/Katedra/Instytut

Katedra Anatomii Zwierząt

Wydział

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Tel. 691 885 806

E-mail:

waldemar.sienkiewicz@uwm.edu.pl

Osobista strona www/

Konto w serwisie ResearchGate

https://www.researchgate.net/profile/Waldemar-Sienkiewicz

Dyscyplina naukowa

weterynaria

Wskaźniki dorobku naukowego

1. Liczba publikacji naukowych WoS/ Scopus

71/72

2. Liczba cytowań (WoS/Scopus) bez autocytowań

486/625

3. Indeks Hirscha (WoS/Scopus)

13/14

4.  Liczba cytowań (Google Scholar)

701

5.  Indeks Hirscha (Google Scholar)

13

6. Liczba wypromowanych doktorów

1

7. Liczba doktorantów pod opieką

1

8. Podejmę się opieki nad doktorantem

a.

polskim

tak

b.

zagranicznym

nie

Zainteresowania naukowe lub tematy badawcze oferowane kandydatom

1.                   Unerwienie narządów układu pokarmowego i rozrodczego zwierząt domowych.

Fundusze lub specjalny sprzęt potrzebny do realizacji projektu doktorskiego

1.     Czy są środki na pokrycie kosztów badań? TAK.

2.     Czy w Laboratorium/Katedrze dostępna jest infrastruktura i odpowiednie zasoby do obsługi zaplanowanych zadań badawczych? TAK.

Kandydaci na Promotorów