Weterynaria ​

Formularz Kandydata na Promotora

Promotor

Imię i Nazwisko

Anna Rapacz-Leonard

Stopień, tytuł naukowy

dr hab.

Numer ORCID 

https://orcid.org/0000-0002-6595-5153

Zakład/Katedra/Instytut

Katedra Rozrodu Zwierząt z Kliniką

Wydział

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

Tel.

604-474-949

E-mail

anna.rapacz@uwm.edu.pl

Osobista strona www/

Konto w serwisie ResearchGate

https://www.researchgate.net/profile/Anna-Rapacz-Leonard

Dyscyplina naukowa

Dziedzina nauki weterynaryjne

Dyscyplina weterynaria

Wskaźniki dorobku naukowego

1. Liczba publikacji naukowych WoS/ Scopus

30

2. Liczba cytowań (WoS/Scopus) bez autocytowań

105

3. Indeks Hirscha (WoS/Scopus)

6

4.  Liczba cytowań (Google Scholar)

193

5.  Indeks Hirscha (Google Scholar)

7

6. Liczba wypromowanych doktorów

2

7. Liczba doktorantów pod opieką

0

8. Podejmę się opieki nad doktorantem

tak

a.

polskim

1

b.

zagranicznym

2

Zainteresowania naukowe lub tematy badawcze oferowane kandydatom

Zainteresowania naukowe:

medycyna weterynaryjna, anestezjologia, rozród zwierząt, andrologia zwierząt

Tematy badawcze oferowane kandydatom:

1. „Identyfikacja genów i białek łożyska związanych z zatrzymaniem błon płodowych oraz pomiar stężenia progestagenów i metabolitów prostaglandyn E2 i F2a w surowicy jako potencjalnych markerów dla zatrzymania łożyska u klaczy zimnokrwistych”

Projekt Preludium Bis ( Nr rej.: 2022/47/O/NZ5/00710); planowane rozpoczęcie 01.03.2024r.

Promotor pomocniczy: Prof. Pascale Chavatte-Palmer (INRAE, Francja)

2. “Porównanie chlorowodorku deksmedetomidyny z chlorowodorkiem medetomidyny w połączeniu z chlorowodorkiem watynoksanu jako środki uspokajające dla psów podawane przed znieczuleniem ogólnym w przypadku zabiegów rozrodczych: randomizowane kontrolowane badanie kliniczne”

Promotor pomocniczy: dr n. wet. Andrzej Jurczak (UWM, Polska)

3. „Epididymektomia jako nowe podejście do kontroli płodności u zdziczałych kocurów na Warmii i Mazurach: prospektywne badanie kohortowe”

Promotor pomocniczy: dr n. wet. Andrzej Jurczak (UWM, Polska)

Fundusze lub specjalny sprzęt potrzebny do realizacji projektu doktorskiego

1.     Czy są środki na pokrycie kosztów badań?

Projekt nr 1 będzie finansowany przez NCN.

Projekt 2 i 3 są w trakcie przygotowywania projektów grantowych.

2.     Czy w Laboratorium/Katedrze dostępna jest infrastruktura i odpowiednie zasoby do obsługi zaplanowanych zadań badawczych?  Tak

Kandydaci na Promotorów