Weterynaria ​

Formularz Kandydata na Promotora

Promotor

Imię i Nazwisko

Joanna Małaczewska

Stopień, tytuł naukowy

doktor habilitowany

Numer ORCID 

https://orcid.org/0000-0002-9693-6692  

Zakład/Katedra/Instytut

Katedra Mikrobiologii i Immunologii Klinicznej

Wydział

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Tel.

89 5234115

E-mail

joanna.malaczewska@uwm.edu.pl

Osobista strona www/

Konto w serwisie ResearchGate

https://www.researchgate.net/profile/Joanna-Malaczewska

Dyscyplina naukowa

weterynaria

Wskaźniki dorobku naukowego

1. Liczba publikacji naukowych WoS/ Scopus

68/79

2. Liczba cytowań (WoS/Scopus) bez autocytowań

447/556

3. Indeks Hirscha (WoS/Scopus)

12/14

4.  Liczba cytowań (Google Scholar)

934

5.  Indeks Hirscha (Google Scholar)

18

6. Liczba wypromowanych doktorów

0 (1 – promotor pomocniczy)

7. Liczba doktorantów pod opieką

1

8. Podejmę się opieki nad doktorantem

a.

polskim

Tak

b.

zagranicznym

Nie

Zainteresowania naukowe lub tematy badawcze oferowane kandydatom

1.                   Wirulencja i antybiotykooporność klinicznych izolatów Pseudomonas aeruginosa.

2.                    Aktywność przeciwwirusowa i immunomodulująca substancji naturalnego pochodzenia.

Fundusze lub specjalny sprzęt potrzebny do realizacji projektu doktorskiego

1.     Czy są środki na pokrycie kosztów badań?                                                              TAK

2.     Czy w Laboratorium/Katedrze dostępna jest infrastruktura i odpowiednie zasoby do obsługi zaplanowanych zadań badawczych?                                                                                                            TAK

Kandydaci na Promotorów