Weterynaria ​

Formularz Kandydata na Promotora

Promotor

Imię i Nazwisko

Jerzy Jaroszewski

Stopień, tytuł naukowy

prof. dr hab.

Numer ORCID 

https://orcid.org/0000-0001-8031-1869  

Zakład/Katedra/Instytut

Katedra Farmakologii i Toksykologii

Wydział

Medycyny Weterynaryjnej

Uniwersytet Warmińsko-mazurski w Olsztynie

Tel.

+48 722 227 301

E-mail

jerzyj@uwm.edu.pl

Osobista strona www/

Konto w serwisie ResearchGate

Dyscyplina naukowa

weterynaria

Wskaźniki dorobku naukowego

1. Liczba publikacji naukowych WoS/ Scopus

124/136

2. Liczba cytowań (WoS/Scopus) bez autocytowań

1142/1416

3. Indeks Hirscha (WoS/Scopus)

19/21

4.  Liczba cytowań (Google Scholar)

1651

5.  Indeks Hirscha (Google Scholar)

23

6. Liczba wypromowanych doktorów

7

7. Liczba doktorantów pod opieką

0

8. Podejmę się opieki nad doktorantem

a.

polskim

TAK

b.

zagranicznym

TAK

Zainteresowania naukowe lub tematy badawcze oferowane kandydatom

1.                   Farmakokinetyka i interakcje leków

2.                    Regulacja aktywności skurczowej macicy

Fundusze lub specjalny sprzęt potrzebny do realizacji projektu doktorskiego

1.     Czy są środki na pokrycie kosztów badań? TAK

2.     Czy w Laboratorium/Katedrze dostępna jest infrastruktura i odpowiednie zasoby do obsługi zaplanowanych zadań badawczych? TAK

Kandydaci na Promotorów