Weterynaria ​

Formularz Kandydata na Promotora

Promotor

Imię i Nazwisko

Anna Małgorzata Domosławska-Wyderska

Stopień, tytuł naukowy

dr hab.

Numer ORCID 

https://orcid.org/0000-0002-0050-1775   

Zakład/Katedra/Instytut

Katedra Rozrodu Zwierząt z Kliniką

Wydział

Medycyny Weterynaryjnej

Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie

Tel.

502207122

E-mail

anna.domoslawska@gmail.com

Osobista strona www/

Konto w serwisie ResearchGate

https://www.researchgate.net/profile/Anna-Domoslawska

Dyscyplina naukowa

weterynaria

Wskaźniki dorobku naukowego

1. Liczba publikacji naukowych WoS/ Scopus

61

2. Liczba cytowań (WoS/Scopus) bez autocytowań

140/151

3. Indeks Hirscha (WoS/Scopus)

7/7

4.  Liczba cytowań (Google Scholar)

248

5.  Indeks Hirscha (Google Scholar)

10

6. Liczba wypromowanych doktorów

0

7. Liczba doktorantów pod opieką

0

8. Podejmę się opieki nad doktorantem

a.

polskim

tak

b.

zagranicznym

tak

Zainteresowania naukowe lub tematy badawcze oferowane kandydatom

1.                   Medycyna weterynaryjna

2.                    Rozród i położnictwo zwierząt

3.                    Andrologia zwierząt

4.                    Zaburzenia płodności zwierząt

Fundusze lub specjalny sprzęt potrzebny do realizacji projektu doktorskiego

1.     Czy są środki na pokrycie kosztów badań? Tak

2.     Czy w Laboratorium/Katedrze dostępna jest infrastruktura i odpowiednie zasoby do obsługi zaplanowanych zadań badawczych? Tak

Kandydaci na Promotorów