Weterynaria ​

Formularz Kandydata na Promotora

Promotor

Imię i Nazwisko

Łukasz Zielonka

Stopień, tytuł naukowy

dr hab., prof. UWM

Numer ORCID 

https://orcid.org/0000-0003-0983-5592

Zakład/Katedra/Instytut

Katedra Prewencji Weterynaryjnej i Higieny Pasz

Wydział

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Uniwersytet

Tel.

89 523-37-73

E-mail

lukasz.zielonka@uwm.edu.pl

Osobista strona www/

Konto w serwisie ResearchGate

https://www.researchgate.net/profile/Lukasz-Zielonka-2

Dyscyplina naukowa

Weterynaria

Wskaźniki dorobku naukowego

1. Liczba publikacji naukowych WoS/ Scopus

97

2. Liczba cytowań (WoS/Scopus) bez autocytowań

1337

3. Indeks Hirscha (WoS/Scopus)

Index H = 22

4.  Liczba cytowań (Google Scholar)

1167

5.  Indeks Hirscha (Google Scholar)

Index H=20

6. Liczba wypromowanych doktorów

2

7. Liczba doktorantów pod opieką

2

8. Podejmę się opieki nad doktorantem

a.

polskim

1

b.

zagranicznym

Zainteresowania naukowe lub tematy badawcze oferowane kandydatom

1.                   Ocena interakcji pomiędzy wybranymi mikotoksynami w warunkach in vitro.

Fundusze lub specjalny sprzęt potrzebny do realizacji projektu doktorskiego

1.     Czy są środki na pokrycie kosztów badań? Tak – środki projektowe

2.     Czy w Laboratorium/Katedrze dostępna jest infrastruktura i odpowiednie zasoby do obsługi zaplanowanych zadań badawczych? Tak – dotyczy to zarówno prowadzenia hodowli komórkowych, miernik TEER, czytnik ELISA, chromatograf cieczowy z detektorem mas LC MS QQQ.

Kandydaci na Promotorów