Rolnictwo i ogrodnictwo​

Formularz Kandydata na Promotora

Promotor

Imię i Nazwisko

Sławomir Józef Krzebietke

Stopień, tytuł naukowy

dr hab. inż.

Numer ORCID 

https://orcid.org/0000-0003-4777-5551  

Zakład/Katedra/Instytut

Katedra Chemii Rolnej i Środowiskowej

Wydział

Rolnictwa i Leśnictwa

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Tel.

89 523 33 73, 606 603 046

E-mail

slawomir.krzebietke@uwm.edu.pl

Osobista strona www/

Konto w serwisie ResearchGate

https://www.researchgate.net/profile/Slawomir-Krzebietke

Dyscyplina naukowa

Rolnictwo i Ogrodnictwo

Wskaźniki dorobku naukowego

1. Liczba publikacji naukowych WoS/ Scopus

36/38

2. Liczba cytowań (WoS/Scopus) bez autocytowań

233/343

3. Indeks Hirscha (WoS/Scopus)

10/12

4.  Liczba cytowań (Google Scholar)

542

5.  Indeks Hirscha (Google Scholar)

14

6. Liczba wypromowanych doktorów

1

7. Liczba doktorantów pod opieką

0

8. Podejmę się opieki nad doktorantem

a.

polskim

TAK

b.

zagranicznym

NIE

Zainteresowania naukowe lub tematy badawcze oferowane kandydatom

1.                   Toksyczne związki organiczne w glebach

2.                    Sekwestracja węgla

3.                    Nawożenie roślin

4.                    Wpływ nawożenia produktami odpadowymi na jakość roślin ogrodniczych i rolniczych

Fundusze lub specjalny sprzęt potrzebny do realizacji projektu doktorskiego

1.     Czy są środki na pokrycie kosztów badań?  Tak (Wydziałowy fundusz badawczy)

2.     Czy w Laboratorium/Katedrze dostępna jest infrastruktura i odpowiednie zasoby do obsługi zaplanowanych zadań badawczych? TAK