Rolnictwo i ogrodnictwo​

Formularz Kandydata na Promotora

Promotor

Imię i Nazwisko

Agata Borowik

Stopień, tytuł naukowy

dr hab.

Numer ORCID 

https://orcid.org/0000-0002-8512-7363

Zakład/Katedra/Instytut

Katedra Gleboznawstwa i Mikrobiologii

Wydział

Rolnictwa i Leśnictwa

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Tel.

89 523 35 53

E-mail

agata.borowik@uwm.edu.pl

Osobista strona www/

Konto w serwisie ResearchGate

http://wril.uwm.edu.pl/kgim/dr-hab-agata-borowik-prof-uczelni  

https://www.researchgate.net/profile/Agata-Borowik-2?ev=hdr_xprf    

Dyscyplina naukowa

rolnictwo i ogrodnictwo

Wskaźniki dorobku naukowego

1. Liczba publikacji naukowych WoS/ Scopus

63/62

2. Liczba cytowań (WoS/Scopus) bez autocytowań

962/1023

3. Indeks Hirscha (WoS/Scopus)

17/17

4.  Liczba cytowań (Google Scholar)

1395

5.  Indeks Hirscha (Google Scholar)

19

6. Liczba wypromowanych doktorów

0

7. Liczba doktorantów pod opieką

0

8. Podejmę się opieki nad doktorantem

a.

polskim

TAK

b.

zagranicznym

NIE

Zainteresowania naukowe lub tematy badawcze oferowane kandydatom

1.     Kształtowanie mikrobiologicznych i biochemicznych właściwości gleb rolniczych narażonych na stres wywołany związkami chemicznymi mineralnymi i organicznymi.

Fundusze lub specjalny sprzęt potrzebny do realizacji projektu doktorskiego

1.     Czy są środki na pokrycie kosztów badań?   Badania będą realizowane w ramach subwencji przeznaczonej na badania. Na drugim roku Doktorant będzie ubiegał się o projekt finansowany z funduszy zewnętrznych.

2.     Czy w Laboratorium/Katedrze dostępna jest infrastruktura i odpowiednie zasoby do obsługi zaplanowanych zadań badawczych? Katedra Gleboznawstwa i Mikrobiologii dysponuje odpowiednią infrastrukturą i aparaturą niezbędną do wykonania badań.

Kandydaci na Promotorów