Rolnictwo i ogrodnictwo​

Formularz Kandydata na Promotora

Promotor

Imię i Nazwisko

Paweł Sowiński

Stopień, tytuł naukowy

dr hab.

Numer ORCID 

https://orcid.org/0000-0003-4804-8161

Zakład/Katedra/Instytut

Katedra Gleboznawstwa i Mikrobiologii

Wydział

Wydział Rolnictwa i Leśnictwa

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Tel.

89 523 48 32

E-mail

pawels@uwm.edu.pl

Osobista strona www/

Konto w serwisie ResearchGate

https://www.researchgate.net/profile/Pawel-Sowinski

Dyscyplina naukowa

Rolnictwo i ogrodnictwo

Wskaźniki dorobku naukowego

1. Liczba publikacji naukowych WoS/ Scopus

18/27

2. Liczba cytowań (WoS/Scopus) bez autocytowań

164/217

3. Indeks Hirscha (WoS/Scopus)

6/6

4.  Liczba cytowań (Google Scholar)

264

5.  Indeks Hirscha (Google Scholar)

7

6. Liczba wypromowanych doktorów

0

7. Liczba doktorantów pod opieką

0

8. Podejmę się opieki nad doktorantem

a.

polskim

tak

b.

zagranicznym

nie

Zainteresowania naukowe lub tematy badawcze oferowane kandydatom

1.                   Kierunki przeobrażeń mokradeł w krajobrazie młodoglacjalnym

Fundusze lub specjalny sprzęt potrzebny do realizacji projektu doktorskiego

1.     Czy są środki na pokrycie kosztów badań? tak

2.     Czy w Laboratorium/Katedrze dostępna jest infrastruktura i odpowiednie zasoby do obsługi zaplanowanych zadań badawczych? tak

Kandydaci na Promotorów