Rolnictwo i ogrodnictwo​

Formularz Kandydata na Promotora

Promotor

Imię i Nazwisko

Andrzej Żołnowski

Stopień, tytuł naukowy

dr hab. inż.

Numer ORCID 

https://orcid.org/0000-0002-8575-5431

Zakład/Katedra/Instytut

Katedra Chemii Rolnej i Środowiskowej

Wydział

Rolnictwa i Leśnictwa

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Tel.

89 523 35 47

E-mail

andrzej.zolnowski@uwm.edu.pl

Osobista strona www/

Konto w serwisie ResearchGate

http://www.uwm.edu.pl/kchemsr/zolnowski/

https://www.researchgate.net/profile/Andrzej-Zolnowski

Dyscyplina naukowa

Rolnictwo i ogrodnictwo

Wskaźniki dorobku naukowego

1. Liczba publikacji naukowych WoS/ Scopus

18/12

2. Liczba cytowań (WoS/Scopus) bez autocytowań

88/97

3. Indeks Hirscha (WoS/Scopus)

7/6

4.  Liczba cytowań (Google Scholar)

319

5.  Indeks Hirscha (Google Scholar)

11

6. Liczba wypromowanych doktorów

0

7. Liczba doktorantów pod opieką

0

8. Podejmę się opieki nad doktorantem

a.

polskim

tak

b.

zagranicznym

tak

Zainteresowania naukowe lub tematy badawcze oferowane kandydatom

1.     Ocena możliwości inaktywacji ksenobiotyków w glebach zanieczyszczonych  

2.     Strategie fitoremediacji w celu remediacji gleb zanieczyszczonych metalami ciężkimi.

3.     Możliwości przyrodniczego zagospodarowania odpadów z przemysłu celulozowego.

4.     Możliwości wykorzystania preparatów humusowych w remediacji gleb zanieczyszczonych.

Fundusze lub specjalny sprzęt potrzebny do realizacji projektu doktorskiego

1.     Czy są środki na pokrycie kosztów badań? TAK

2.     Czy w Laboratorium/Katedrze dostępna jest infrastruktura i odpowiednie zasoby do obsługi zaplanowanych zadań badawczych? TAK

Kandydaci na Promotorów