Rolnictwo i ogrodnictwo​

Formularz Kandydata na Promotora

Promotor

Imię i Nazwisko

Ireneusz Cymes

Stopień, tytuł naukowy

dr hab.

Numer ORCID 

https://orcid.org/0000-0002-1991-2152

Zakład/Katedra/Instytut

Katedra Gospodarki Wodnej i Klimatologii

Wydział

Rolnictwa i Leśnictwa

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Tel.

503-090-179

E-mail

irecym@uwm.edu.pl

Osobista strona www/

Konto w serwisie ResearchGate

Dyscyplina naukowa

rolnictwo i ogrodnictwo

Wskaźniki dorobku naukowego

1. Liczba publikacji naukowych WoS/ Scopus

16/14

2. Liczba cytowań (WoS/Scopus) bez autocytowań

90/97

3. Indeks Hirscha (WoS/Scopus)

6/5

4.  Liczba cytowań (Google Scholar)

5.  Indeks Hirscha (Google Scholar)

6. Liczba wypromowanych doktorów

0

7. Liczba doktorantów pod opieką

0

8. Podejmę się opieki nad doktorantem

a.

polskim

tak

b.

zagranicznym

nie

Zainteresowania naukowe lub tematy badawcze oferowane kandydatom

1.                   Ocena możliwości wykorzystania wód podziemnych do nawadniania upraw rolniczych w województwie warmińsko-mazurskim

Fundusze lub specjalny sprzęt potrzebny do realizacji projektu doktorskiego

1.     Czy są środki na pokrycie kosztów badań? Tak (Wydziałowy fundusz badawczy)

2.     Czy w Laboratorium/Katedrze dostępna jest infrastruktura i odpowiednie zasoby do obsługi zaplanowanych zadań badawczych? Tak

Kandydaci na Promotorów