Literaturoznawstwo​

Formularz Kandydata na Promotora

Promotor

Imię i Nazwisko

Zbigniew Chojnowski

Stopień, tytuł naukowy

Prof. dr hab.

Numer ORCID 

https://orcid.org/0000-0001-5679-2199

Zakład/Katedra/Instytut

Katedra Literatury Polskiej/Instytut Literaturoznawstwa

Wydział

Wydział Humanistyczny

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Tel.

501390943

E-mail

zbigniew.chojnowski@uwm.edu.pl

Osobista strona www/

Konto w serwisie ResearchGate

Dyscyplina naukowa

literaturoznawstwo

Wskaźniki dorobku naukowego

1. Liczba publikacji naukowych WoS/ Scopus

2. Liczba cytowań (WoS/Scopus) bez autocytowań

3. Indeks Hirscha (WoS/Scopus)

4.  Liczba cytowań (Google Scholar)

89

5.  Indeks Hirscha (Google Scholar)

4

6. Liczba wypromowanych doktorów

5

7. Liczba doktorantów pod opieką

0

8. Podejmę się opieki nad doktorantem

a.

polskim

tak

b.

zagranicznym

nie

Zainteresowania naukowe lub tematy badawcze oferowane kandydatom

1.                   Polska poezja XX i XXI w.

2.                    Tradycje religijne w literaturze

3.                    Polskie piśmiennictwo mazurskie XIX i XX w.

4.                    Zagadnienia regionalizmu literackiego

Fundusze lub specjalny sprzęt potrzebny do realizacji projektu doktorskiego

1.     Czy są środki na pokrycie kosztów badań? TAK

2.     Czy w Laboratorium/Katedrze dostępna jest infrastruktura i odpowiednie zasoby do obsługi zaplanowanych zadań badawczych? Nie dotyczy

Kandydaci na Promotorów