Literaturoznawstwo​

Formularz Kandydata na Promotora

Promotor

Imię i Nazwisko

Iwona Anna Ndiaye

Stopień, tytuł naukowy

prof. dr hab.

Numer ORCID 

https://orcid.org/0000-0003-3881-0474

Zakład/Katedra/Instytut

Katedra Literatury i Języka Rosyjskiego /

Instytut Literaturoznawstwa

Wydział

Wydział Humanistyczny

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

Tel.

 606 719 496

E-mail

anna.ndiaye@uwm.edu.pl

Osobista strona www/

Konto w serwisie ResearchGate

Dyscyplina naukowa

literaturoznawstwo

Wskaźniki dorobku naukowego

1. Liczba publikacji naukowych WoS/ Scopus

5

2. Liczba cytowań (WoS/Scopus) bez autocytowań

0

3. Indeks Hirscha (WoS/Scopus)

1

4.  Liczba cytowań (Google Scholar)

66

5.  Indeks Hirscha (Google Scholar)

4

6. Liczba wypromowanych doktorów

3

7. Liczba doktorantów pod opieką

0

8. Podejmę się opieki nad doktorantem

a.

polskim

Tak

b.

zagranicznym

Tak

Zainteresowania naukowe lub tematy badawcze oferowane kandydatom

1.                   Współczesna literatura narodów wschodniosłowiańskich

2.                    Badania emigrantologiczne (publicystyka, rosyjska literatura emigracyjna)

3.                    Przekład realiów kulturowych w tekstach literackich

Fundusze lub specjalny sprzęt potrzebny do realizacji projektu doktorskiego

1.     Czy są środki na pokrycie kosztów badań? Tak

2.     Czy w Laboratorium/Katedrze dostępna jest infrastruktura i odpowiednie zasoby do obsługi zaplanowanych zadań badawczych? Nie dotyczy

Kandydaci na Promotorów