Literaturoznawstwo​

Formularz Kandydata na Promotora

Promotor

Imię i nazwisko

Grzegorz Igliński

Stopień, tytuł naukowy

Prof. dr hab.

Numer ORCID 

https://orcid.org/0000-0002-1548-9211

Zakład/Katedra/Instytut

Katedra Literatury Polskiej/Instytut Literaturoznawstwa

Wydział

Humanistyczny

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Tel.

89 524-63-33

E-mail

grzegorz.iglinski@uwm.edu.pl

Osobista strona www/

Konto w serwisie ResearchGate

Dyscyplina naukowa

Literaturoznawstwo

Wskaźniki dorobku naukowego

1. Liczba publikacji naukowych WoS/Scopus

2. Liczba cytowań (WoS/Scopus) bez autocytowań

3. Indeks Hirscha (WoS/Scopus)

4.  Liczba cytowań (Google Scholar)

23

5.  Indeks Hirscha (Google Scholar)

3

6. Liczba wypromowanych doktorów

5

7. Liczba doktorantów pod opieką

0

8. Podejmę się opieki nad doktorantem

a.

polskim

Tak

b.

zagranicznym

Nie

Zainteresowania naukowe lub tematy badawcze oferowane kandydatom

1.                   Literatura i sztuka okresu Młodej Polski

2.                    Literatura i sztuka modernizmu europejskiego przełomu XIX i XX wieku

3.                    Baśń w literaturze polskiej i obcej XIX wieku

Fundusze lub specjalny sprzęt potrzebny do realizacji projektu doktorskiego

1.     Czy są środki na pokrycie kosztów badań? tak

2.     Czy w Laboratorium/Katedrze dostępna jest infrastruktura i odpowiednie zasoby do obsługi zaplanowanych zadań badawczych? Nie dotyczy

Kandydaci na Promotorów