Literaturoznawstwo​

Formularz Kandydata na Promotora

Promotor

Imię i Nazwisko

Joanna Chłosta-Zielonka

Stopień, tytuł naukowy

dr hab.

Numer ORCID 

https://orcid.org/0000-0001-8057-1898

Zakład/Katedra/Instytut

Katedra Literatury Polskiej/Instytut Literaturoznawstwa

Wydział

Humanistyczny

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Tel.

601 361 930

E-mail

j.chlosta-zielonka@uwm.edu.pl

Osobista strona www/

Konto w serwisie ResearchGate

Dyscyplina naukowa

literaturoznawstwo

Wskaźniki dorobku naukowego

1. Liczba publikacji naukowych WoS/ Scopus

2. Liczba cytowań (WoS/Scopus) bez autocytowań

3. Indeks Hirscha (WoS/Scopus)

4.  Liczba cytowań (Google Scholar)

47

5.  Indeks Hirscha (Google Scholar)

3

6. Liczba wypromowanych doktorów

2

7. Liczba doktorantów pod opieką

1

8. Podejmę się opieki nad doktorantem

a.

polskim

tak

b.

zagranicznym

nie

Zainteresowania naukowe lub tematy badawcze oferowane kandydatom

1.                   Literatura polska po 1939 roku i literatura najnowsza po 1989 roku

2.                    Autobiografizm,  terapeutyczne funkcje literatury, problematyka pamięci w piśmiennictwie XX i XXI wieku

3.                    Piśmiennictwo Warmii i Mazur po 1945 roku

4.                    Literatura  dla dzieci i młodzieży

Fundusze lub specjalny sprzęt potrzebny do realizacji projektu doktorskiego

1.     Czy są środki na pokrycie kosztów badań? Tak

2.     Czy w Laboratorium/Katedrze dostępna jest infrastruktura i odpowiednie zasoby do obsługi zaplanowanych zadań badawczych? Nie dotyczy

Kandydaci na Promotorów