Literaturoznawstwo​

Formularz Kandydata na Promotora

Promotor

Imię i Nazwisko

Iryna Betko

Stopień, tytuł naukowy

Prof., dr hab.

Numer ORCID 

https://orcid.org/0000-0002-8930-7476

Zakład/Katedra/Instytut

Katedra Literatury i Języka Rosyjskiego/Instytut Literaturoznawstwa

Wydział

Wydział Humanistyczny

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Tel.

(+48) 604 321 082

E-mail

iryna.betko@uwm.edu.pl

Osobista strona www/

Konto w serwisie ResearchGate

Dyscyplina naukowa

Literaturoznawstwo

Wskaźniki dorobku naukowego

1. Liczba publikacji naukowych WoS/ Scopus

4

2. Liczba cytowań (WoS/Scopus) bez autocytowań

2

3. Indeks Hirscha (WoS/Scopus)

1

4.  Liczba cytowań (Google Scholar)

3

5.  Indeks Hirscha (Google Scholar)

1

6. Liczba wypromowanych doktorów

2

7. Liczba doktorantów pod opieką

8. Podejmę się opieki nad doktorantem

a.

polskim

TAK

b.

zagranicznym

TAK

Zainteresowania naukowe lub tematy badawcze oferowane kandydatom

1.                   Archetypowa analiza dzieł literackich (XVIII–XXI st., kontekst ukraiński i rosyjski)

2.                    Pismo Święte w literaturze ukraińskiej i rosyjskiej (XVIII–XXI st.)

3.                    Biografia symboliczna pisarza jako problem badawczy (XVIII–XXI st., kontekst ukraiński i rosyjski)

4.                    Badania w zakresie komparatystyki literackiej: kontekst ukraińsko-polsko-rosyjski

Fundusze lub specjalny sprzęt potrzebny do realizacji projektu doktorskiego

1.     Czy są środki na pokrycie kosztów badań? tak

2.     Czy w Laboratorium/Katedrze dostępna jest infrastruktura i odpowiednie zasoby do obsługi zaplanowanych zadań badawczych? Nie dotyczy

Kandydaci na Promotorów