Literaturoznawstwo​

Formularz Kandydata na Promotora

Promotor

Imię i Nazwisko

Ewa Kujawska-Lis

Stopień, tytuł naukowy

dr hab.

Numer ORCID 

https://orcid.org/0000-0003-1283-9615

Zakład/Katedra/Instytut

Katedra Literatur i Kultur Anglojęzycznych/Instytut Literaturoznawstwa

Wydział

Humanistyczny

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Tel.

512 358 137

E-mail

ewa.kujawska-lis@uwm.edu.pl

Osobista strona www/

Konto w serwisie ResearchGate

http://www.uwm.edu.pl/anglistyka/artykul/124/dr-ewa-kujawska-lis.html

Dyscyplina naukowa

literaturoznawstwo

Wskaźniki dorobku naukowego

1. Liczba publikacji naukowych WoS/ Scopus

14

2. Liczba cytowań (WoS/Scopus) bez autocytowań

8

3. Indeks Hirscha (WoS/Scopus)

2

4.  Liczba cytowań (Google Scholar)

88

5.  Indeks Hirscha (Google Scholar)

4

6. Liczba wypromowanych doktorów

2

7. Liczba doktorantów pod opieką

2

8. Podejmę się opieki nad doktorantem

a.

polskim

tak

b.

zagranicznym

tak

Zainteresowania naukowe lub tematy badawcze oferowane kandydatom

1.                   Teoria i praktyka przekładu

2.                    Proza angielska XIX w. i jej refrakcje (adaptacje, przekłady)

3.                    Twórczość Josepha Conrada

4.                    Pisarze wielojęzyczni

Fundusze lub specjalny sprzęt potrzebny do realizacji projektu doktorskiego

1.     Czy są środki na pokrycie kosztów badań? TAK

2.     Czy w Laboratorium/Katedrze dostępna jest infrastruktura i odpowiednie zasoby do obsługi zaplanowanych zadań badawczych? Nie dotyczy

Kandydaci na Promotorów