Literaturoznawstwo​

Formularz Kandydata na Promotora

Promotor

Imię i Nazwisko

Aneta Jachimowicz

Stopień, tytuł naukowy

dr hab.

Numer ORCID 

https://orcid.org/0000-0001-5203-0760

Zakład/Katedra/Instytut

Katedra Literatury i Kultury Krajów Niemieckojęzycznych/ Instytut Literaturoznawstwa

Wydział

Wydział Humanistyczny

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Tel.

+48 664768470

E-mail

aneta.jachimowicz@uwm.edu.pl

Osobista strona www/

Konto w serwisie ResearchGate

http://www.uwm.edu.pl/germanistyka

Dyscyplina naukowa

Literaturoznawstwo

Wskaźniki dorobku naukowego

1. Liczba publikacji naukowych WoS/ Scopus

2. Liczba cytowań (WoS/Scopus) bez autocytowań

3. Indeks Hirscha (WoS/Scopus)

4.  Liczba cytowań (Google Scholar)

34

5.  Indeks Hirscha (Google Scholar)

4

6. Liczba wypromowanych doktorów

0

7. Liczba doktorantów pod opieką

0

8. Podejmę się opieki nad doktorantem

a.

polskim

tak

b.

zagranicznym

tak (znających niemiecki)

Zainteresowania naukowe lub tematy badawcze oferowane kandydatom

1.                   Literatura i kultura niemieckojęzyczna XX i XXI wieku

2.                    Literatura austriacka, szczególnie okresu międzywojennego

3.                    Literatura postmodernizmu,  teorie postmodernistyczne i końca historii

4.                    Austriacka powieść historyczna

Fundusze lub specjalny sprzęt potrzebny do realizacji projektu doktorskiego

1.     Czy są środki na pokrycie kosztów badań? Tak

2.     Czy w Laboratorium/Katedrze dostępna jest infrastruktura i odpowiednie zasoby do obsługi zaplanowanych zadań badawczych? Nie dotyczy

Kandydaci na Promotorów