Literaturoznawstwo​

Formularz Kandydata na Promotora

Promotor

Imię i Nazwisko

Iwona Maciejewska

Stopień, tytuł naukowy

dr hab.

Numer ORCID 

https://orcid.org/0000-0002-8165-502X

Zakład/Katedra/Instytut

Katedra Literatury Polskiej/Instytut Literaturoznawstwa

Wydział

Wydział Humanistyczny

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Tel.

89 524 63 21

E-mail

iwona.maciejewska@uwm.edu.pl

Osobista strona www/

Konto w serwisie ResearchGate

Dyscyplina naukowa

literaturoznawstwo

Wskaźniki dorobku naukowego

1. Liczba publikacji naukowych WoS/ Scopus

2. Liczba cytowań (WoS/Scopus) bez autocytowań

3. Indeks Hirscha (WoS/Scopus)

4.  Liczba cytowań (Google Scholar)

50

5.  Indeks Hirscha (Google Scholar)

5

6. Liczba wypromowanych doktorów

1

7. Liczba doktorantów pod opieką

8. Podejmę się opieki nad doktorantem

a.

polskim

X

b.

zagranicznym

Zainteresowania naukowe lub tematy badawcze oferowane kandydatom

1.                   Romans i powieść XVII i XVIII wieku

2.                    Twórczość kobiet w XVIII wieku

3.                    Epistolografia staropolska

4.                    Piśmiennictwo autobiograficznie w XVIII wieku

5.                    Miłość i erotyzm w kulturze

Fundusze lub specjalny sprzęt potrzebny do realizacji projektu doktorskiego

1.     Czy są środki na pokrycie kosztów badań? TAK

2.     Czy w Laboratorium/Katedrze dostępna jest infrastruktura i odpowiednie zasoby do obsługi zaplanowanych zadań badawczych? Nie dotyczy