Matematyka​

Formularz Kandydata na Promotora

Promotor

Imię i Nazwisko

Vsevolod Shevchishin

Stopień, tytuł naukowy

Dr. hab., profesor uczelni

Numer ORCID 

https://orcid.org/0000-0002-1640-2843

Zakład/Katedra/Instytut

Katedra analizy i równań różniczkowych

Wydział

Wydzial Matematyki i Informatyki

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Tel.  

+48-89-524 60 91

E-mail

vsevolod@matman.uwm.edu.pl

shevchishin@gmail.com,

Osobista strona www/

Konto w serwisie ResearchGate

https://www.researchgate.net/profile/Vsevolod-Shevchishin

Dyscyplina naukowa

Matematyka

Wskaźniki dorobku naukowego

1. Liczba publikacji naukowych WoS/ Scopus

22

2. Liczba cytowań (WoS/Scopus) bez autocytowań

197

3. Indeks Hirscha (WoS/Scopus)

8

4.  Liczba cytowań (Google Scholar)

641

5.  Indeks Hirscha (Google Scholar)

13

6. Liczba wypromowanych doktorów

7. Liczba doktorantów pod opieką

8. Podejmę się opieki nad doktorantem

a.

polskim

tak

b.

zagranicznym

tak

Zainteresowania naukowe lub tematy badawcze oferowane kandydatom

1.                   Geometria i topologia symplektyczna

Fundusze lub specjalny sprzęt potrzebny do realizacji projektu doktorskiego

1.     Czy są środki na pokrycie kosztów badań?

2.     Czy w Laboratorium/Katedrze dostępna jest infrastruktura i odpowiednie zasoby do obsługi zaplanowanych zadań badawczych?

Kandydaci na Promotorów