Matematyka​

Formularz Kandydata na Promotora

Promotor

Imię i Nazwisko

Maciej Bocheński

Stopień, tytuł naukowy

dr hab.

Numer ORCID

https://orcid.org/0000-0002-85 77 -2282

Zakład/Katedra/Instytut

Katedra Algebry i Geometrii

 Wydział

Matematyki i Informatyki

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Tel.

895246055

E-mail

mabo@matman.uwm.edu.pl    

Osobista strona www/

Konto w ResearchGate: Maciej Bochenski

Konto w serwisie ResearchGate

Dyscyplina naukowa

Matematyka

Wskaźniki dorobku naukowego

I. Liczba publikacji naukowych WoS/ Scopus

19

2. Liczba cytowań (WoS/Scopus) bez autocytowań

17

3. Indeks Hirscha (WoS/Scopus)

4

4. Liczba cytowań (Google Scholar)

5. Indeks Hirscha (Google Scholar)

6. Liczba wypromowanych doktorów

0

7. Liczba doktorantów pod opieką

0

8. Podejmę się opieki nad doktorantem

a.

polskim

Tak

b.

zagranicznym

Tak

Zainteresowania naukowe lub tematy badawcze oferowane kandydatom

I. Geometria różniczkowa

2. Teoria grup i algebr Liego

Fundusze lub specjalny sprzęt potrzebny do realizacji projektu doktorskiego

I. Czy są środki na pokrycie kosztów badań? Tak (fundusze statutowe)

2. Czy w Laboratorium/Katedrze dostępna jest infrastruktura i odpowiednie zasoby do obsługi zaplanowanych zadań badawczych? Tak

Kandydaci na Promotorów