Matematyka​

Formularz Kandydata na Promotora

Promotor

Imię i Nazwisko

Soma Dutta

Stopień, tytuł naukowy

dr. hab.

Numer ORCID 

https://orcid.org/0000−0002−7670−3154

Zakład/Katedra/Instytut

Katedra Metod Matematycznych Informatyki       

Wydział

Wydział Matematyki i Informatyki

Uniwersytet

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Tel.

723765164

E-mail

soma.dutta@matman.uwm.edu.pl

Osobista strona www/

Konto w serwisie ResearchGate

https://sites.google.com/site/somadutta9/home

https://www.researchgate.net/profile/Soma-Dutta-3

Dyscyplina naukowa

Matematyka

Wskaźniki dorobku naukowego

1. Liczba publikacji naukowych WoS/ Scopus

22 (WoS)  

2. Liczba cytowań (WoS/Scopus) bez autocytowań

94 (WoS)      312 (Scopus)

3. Indeks Hirscha (WoS/Scopus)

5 (Wos)    7 (Scopus)

4.  Liczba cytowań (Google Scholar)

512

5.  Indeks Hirscha (Google Scholar)

10

6. Liczba wypromowanych doktorów

0

7. Liczba doktorantów pod opieką

1

8. Podejmę się opieki nad doktorantem

a.

polskim

tak

b.

zagranicznym

tak

Zainteresowania naukowe lub tematy badawcze oferowane kandydatom

1.     Rozumowanie dedukcyjne i indukcyjne w sztucznej inteligencji,

2.     Redukcja danych w podejmowaniu decyzji

3.     Zbiór przybliżony, zbiór rozmyty i rozumowanie oparte na podobieństwach w     podejmowaniu decyzji

Fundusze lub specjalny sprzęt potrzebny do realizacji projektu doktorskiego

1.     Czy są środki na pokrycie kosztów badań? NIE

2.     Czy w Laboratorium/Katedrze dostępna jest infrastruktura i odpowiednie zasoby do obsługi zaplanowanych zadań badawczych? TAK

Kandydaci na Promotorów