Matematyka​

Formularz Kandydata na Promotora

Promotor

Imię i Nazwisko

Adam Doliwa

Stopień, tytuł naukowy

Prof. dr hab.

Numer ORCID 

https://orcid.org/0000-0002-0454-9610

Zakład/Katedra/Instytut

Katedra Matematyki Dyskretnej i Teoretycznych Podstaw Informatyki

Wydział

Wydział Matematyki i Informatyki

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Tel.

507 556 400

E-mail

doliwa@matman.uwm.edu.pl

Osobista strona www/

Konto w serwisie ResearchGate

http://wmii.uwm.edu.pl/~doliwa/

https://www.researchgate.net/profile/Adam-Doliwa

Dyscyplina naukowa

matematyka

Wskaźniki dorobku naukowego

1. Liczba publikacji naukowych WoS/ Scopus

54 (WoS)

2. Liczba cytowań (WoS/Scopus) bez autocytowań

637 (WoS)

3. Indeks Hirscha (WoS/Scopus)

17 (WoS)

4.  Liczba cytowań (Google Scholar)

1774

5.  Indeks Hirscha (Google Scholar)

22

6. Liczba wypromowanych doktorów

1

7. Liczba doktorantów pod opieką

0

8. Podejmę się opieki nad doktorantem

a.

polskim

TAK

b.

zagranicznym

TAK

Zainteresowania naukowe lub tematy badawcze oferowane kandydatom

1.                    Algorytmy oparte na błądzeniu kwantowym a wielomiany ortogonalne

2.                    Zastosowania teorii algebr Hopfa w kombinatoryce a teoria układów całkowalnych

3.                    Dyskretne modele całkowalne oparte na lokalnych odwzorowaniach Yanga-Baxtera

4.                    Układy wielomianów wieloortogonalnych jako podklasa rozwiązań równań Hiroty

Fundusze lub specjalny sprzęt potrzebny do realizacji projektu doktorskiego

1.     Czy są środki na pokrycie kosztów badań? TAK (w ramach badań statutowych)

2.     Czy w Laboratorium/Katedrze dostępna jest infrastruktura i odpowiednie zasoby do obsługi zaplanowanych zadań badawczych? TAK

Kandydaci na Promotorów