Matematyka​

Formularz Kandydata na Promotora

Promotor

Imię i Nazwisko

Marek Golasiński

Stopień, tytuł naukowy

profesor

Numer ORCID

https://orcid.org/0000-0001-6969-8986  

Zakład/Katedra/Instytut

Katedra Algebry i Geometrii

Wydział

Matematyki i Informatyki

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Tel.

89-524-60-56

E-mail

marekg@matman.uwm.edu.pl  

Osobista strona www/

Konto w serwisie ResearchGate

 

Dyscyplina naukowa

matematyka

Wskaźniki dorobku naukowego

1. Liczba publikacji naukowych WoSI Scopus

107 oraz dwie książki

2. Liczba cytowań (WoS/Scopus) bez auto cytowań

48

3. łndeks Hirscha (WoS/Scopus)

5

4. Liczba cytowań (Google Scholar)

498

5. Indeks Hirscha (Google Scholar)

12

6. Liczba wypromowanych doktorów

5

7. Liczba doktorantów pod opieką

1

8. Podejmę się opieki nad doktorantem

a.

polskim

tak

b.

zagranicznym

tak

Zainteresowania naukowe lub tematy badawcze oferowane kandydatom

1.

Topologia algebraiczna-teoria homotopii

2.

Algebra przemienna oraz homologiczna

3.

Teoria kategorii i jej zastosowania

1

Fundusze lub specjalny sprzęt potrzebny do realizacji projektu doktorskiego

1.

Czy są środki na pokrycie kosztów badań?

2. Czy w Laboratorium/Katedrze dostępna jest infrastruktura i odpowiednie zasoby do obsługi zaplanowanych zadań

badawczych? tak

Kandydaci na Promotorów