Nauki biologiczne

Formularz Kandydata na Promotora

Promotor

Imię i Nazwisko

Tadeusz Kamiński

Stopień, tytuł naukowy

Prof. dr hab.

Numer ORCID 

https://orcid.org/0000-0003-1643-026X

Zakład/Katedra/Instytut

Katedra Anatomii i Fizjologii Zwierząt

Wydział

Wydział Biologii i Biotechnologii

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Tel.

+48 89 5233937

E-mail

tkam@uwm.edu.pl

Osobista strona www/

Konto w serwisie ResearchGate

https://www.researchgate.net/profile/Tadeusz-Kaminski-2

Dyscyplina naukowa

nauki biologiczne, nauki weterynaryjne

Wskaźniki dorobku naukowego

1. Liczba publikacji naukowych WoS/ Scopus

106/108

2. Liczba cytowań (WoS/Scopus) bez autocytowań

893/900

3. Indeks Hirscha (WoS/Scopus)

23/23

4.  Liczba cytowań (Google Scholar)

1970

5.  Indeks Hirscha (Google Scholar)

26

6. Liczba wypromowanych doktorów

7

7. Liczba doktorantów pod opieką

2

8. Podejmę się opieki nad doktorantem

a.

polskim

Tak

b.

zagranicznym

Tak

Zainteresowania naukowe lub tematy badawcze oferowane kandydatom

1.                   Fizjologia zwierząt, endokrynologia rozrodu

2.                    Proponowany temat rozprawy doktorskiej: „Wpływ omentyny na angiogenezę i sekrecję cytokin przez endometrium świni domowej (Sus scrofa domestica L.)”

Fundusze lub specjalny sprzęt potrzebny do realizacji projektu doktorskiego

1.     Czy są środki na pokrycie kosztów badań?  Tak

2.     Czy w Laboratorium/Katedrze dostępna jest infrastruktura i odpowiednie zasoby do obsługi zaplanowanych zadań badawczych?  Tak

Kandydaci na Promotorów