Formularz Kandydata na Promotora

Dyscypliny Naukowe

 

Promotor

Imię i Nazwisko

Tadeusz Kamiński

Stopień, tytuł naukowy

Prof. dr hab.

Numer ORCID 

https://orcid.org/

0000-0003-1643-026X

Zakład/Katedra/Instytut

Katedra Anatomii i Fizjologii Zwierząt

Wydział

Wydział Biologii i Biotechnologii

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Tel.

+48 89 5233937

E-mail

tkam@uwm.edu.pl

Osobista strona www/

Konto w serwisie ResearchGate

https://www.researchgate.net/profile/Tadeusz-Kaminski-2

Dyscyplina naukowa

nauki biologiczne, nauki weterynaryjne

Wskaźniki dorobku naukowego

1. Liczba publikacji naukowych WoS/ Scopus

94/101

2. Liczba cytowań (WoS/Scopus) bez autocytowań

741/776

3. Indeks Hirscha (WoS/Scopus)

20/21

4.  Liczba cytowań (Google Scholar)

1719

5.  Indeks Hirscha (Google Scholar)

23

6. Liczba wypromowanych doktorów

5

7. Liczba doktorantów pod opieką

3

8. Podejmę się opieki nad doktorantem

a.

polskim

Tak

b.

zagranicznym

Tak

Zainteresowania naukowe lub tematy badawcze oferowane kandydatom

1.                   Fizjologia zwierząt, endokrynologia rozrodu

2.                    Proponowany temat rozprawy doktorskiej: „Rola omentyny w kontroli funkcji macicy świni domowej (Sus scrofa domestica L.)”

3.                     

4.                     

Fundusze lub specjalny sprzęt potrzebny do realizacji projektu doktorskiego

1.     Czy są środki na pokrycie kosztów badań?  Tak

2.     Czy w Laboratorium/Katedrze dostępna jest infrastruktura i odpowiednie zasoby do obsługi zaplanowanych zadań badawczych?  Tak