Formularz Kandydata na Promotora

Dyscypliny Naukowe

 

Promotor

Imię i Nazwisko

Anita Franczak

Stopień, tytuł naukowy

profesor

Numer ORCID 

https://orcid.org/0000-0003-2418-8207

Zakład/Katedra/Instytut

Katedra Anatomii i Fizjologii Zwierząt

Wydział

Wydział Biologii i Biotechnologii

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Tel.

89 5233201

E-mail

anitaf@uwm.edu.pl

Osobista strona www/

Konto w serwisie ResearchGate

http://wbib.uwm.edu.pl/kaifz/pracownicy/prof-dr-hab-anita-franczak

Dyscyplina naukowa

nauki biologiczne

Wskaźniki dorobku naukowego

1. Liczba publikacji naukowych WoS/ Scopus

63

2. Liczba cytowań (WoS/Scopus) bez autocytowań

512

3. Indeks Hirscha (WoS/Scopus)

16

4.  Liczba cytowań (Google Scholar)

1112

5.  Indeks Hirscha (Google Scholar)

20

6. Liczba wypromowanych doktorów

4

7. Liczba doktorantów pod opieką

2

8. Podejmę się opieki nad doktorantem

1

a.

polskim

tak

b.

zagranicznym

tak

Zainteresowania naukowe lub tematy badawcze oferowane kandydatom

Mechanizmy modyfikacji epigenetycznych w błonie mięśniowej macicy i ich konsekwencje – wpływ wybranych czynników środowiskowych.

1.                     

2.                     

3.                     

Fundusze lub specjalny sprzęt potrzebny do realizacji projektu doktorskiego

1.     Czy są środki na pokrycie kosztów badań? TAK

2.     Czy w Laboratorium/Katedrze dostępna jest infrastruktura i odpowiednie zasoby do obsługi zaplanowanych zadań badawczych? TAK