Nauki biologiczne

Formularz Kandydata na Promotora

Promotor

Imię i Nazwisko

Jakub Sawicki

Stopień, tytuł naukowy

Prof. dr hab.

Numer ORCID 

https://orcid.org/0000-0002-4759-8113

Zakład/Katedra/Instytut

Katedra Botaniki i Ochrony Przyrody

Wydział

Wydział Biologii i Biotechnologii

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Tel.

792 231 746

E-mail

jakub.sawicki@uwm.edu.pl

Osobista strona www/

Konto w serwisie ResearchGate

https://www.researchgate.net/profile/Jakub-Sawicki-7

Dyscyplina naukowa

Nauki biologiczne

Wskaźniki dorobku naukowego

1. Liczba publikacji naukowych WoS/ Scopus

78

2. Liczba cytowań (WoS/Scopus) bez autocytowań

1103

3. Indeks Hirscha (WoS/Scopus)

24

4.  Liczba cytowań (Google Scholar)

1980

5.  Indeks Hirscha (Google Scholar)

24

6. Liczba wypromowanych doktorów

3

7. Liczba doktorantów pod opieką

0

8. Podejmę się opieki nad doktorantem

a.

polskim

tak

b.

zagranicznym

tak

Zainteresowania naukowe lub tematy badawcze oferowane kandydatom

1.                   Genomic, transcriptomic and epigenomic adaptation of liverworts to aquatic habitats

2.                    Molecular mechanisms of sex determination in thallose liverworts

Fundusze lub specjalny sprzęt potrzebny do realizacji projektu doktorskiego

1.     Czy są środki na pokrycie kosztów badań?  TAK – Projekt OPUS

2.     Czy w Laboratorium/Katedrze dostępna jest infrastruktura i odpowiednie zasoby do obsługi zaplanowanych zadań badawczych? TAK

Kandydaci na Promotorów